Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 27. 8. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 13. 8. 2019
Námietky môžete podávať do 25. 8. 2019
Počet prístupov: 1482
Počet námietok: 14
Počet otvorených dokumentov: 833

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
21 01209/2019-PNZ -P40190/19.00 link na dokument Námietkuj
22 01617/2019-PNZ -P40251/19.00 link na dokument Námietkuj
23 01191/2019-PNZ -P40221/19.00 link na dokument Námietkuj
24 01504/2019-PNZ -P40279/19.00 link na dokument Námietkuj
25 01515/2019-PNZ -P40282/19.00 link na dokument Námietkuj
26 01517/2019-PNZ -P40281/19.00 link na dokument Námietkuj
27 00949/2019-PNZ -P40183/19.00 link na dokument Námietkuj
28 01190/2019-PNZ -P40222/19.00 link na dokument Námietkuj
29 00973/2019-PNZ -P40162/19.00 link na dokument Námietkuj
30 03781/2016-PNZ -P40871/16.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5 6 7