Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 28. 11. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 14. 11. 2019
Námietky môžete podávať do 26. 11. 2019
Počet prístupov: 1538
Počet námietok: 3
Počet otvorených dokumentov: 770

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
21 03496/2017-PNZ -P40641/17.00 link na dokument Námietkuj
22 01444/2019-PNZ -P40264/19.00 link na dokument Námietkuj
23 02101/2019-PNZ -P40412/19.00 link na dokument Námietkuj
24 02469/2019-PNZ -P40471/19.00 link na dokument Námietkuj
25 02551/2019-PNZ -P40485/19.00 link na dokument Námietkuj
26 01405/2019-PNZ -P40254/19.00 link na dokument Námietkuj
27 02956/2019-PNZ -P40557/19.00 link na dokument Námietkuj
28 02985/2019-PNZ -P40563/19.00 link na dokument Námietkuj
29 03041/2019-PNZ -P40569/19.00 link na dokument Námietkuj
30 03364/2019-PNZ -P40614/19.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5