Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 27. 8. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 13. 8. 2019
Námietky môžete podávať do 25. 8. 2019
Počet prístupov: 1486
Počet námietok: 14
Počet otvorených dokumentov: 833

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
31 01676/2019-PNZ -P40237/19.00 link na dokument Námietkuj
32 01301/2019-PNZ -P40235/19.00 link na dokument Námietkuj
33 01822/2019-PNZ -P40338/19.00 link na dokument Námietkuj
34 02993/2018-PNZ -P40528/18.00 link na dokument Námietkuj
35 01793/2018-PNZ -P40373/18.00 link na dokument Námietkuj
36 02734/2017-PNZ -P40583/17.00 link na dokument Námietkuj
37 01486/2019-PNZ -P40273/19.00 link na dokument Námietkuj
38 01394/2019-PNZ -P40086/19.00 link na dokument Námietkuj
39 03794/2016-PNZ -P40877/16.00 link na dokument Námietkuj
40 01400/2019-PNZ -P40033/19.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5 6 7