Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 28. 11. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 14. 11. 2019
Námietky môžete podávať do 26. 11. 2019
Počet prístupov: 1539
Počet námietok: 3
Počet otvorených dokumentov: 770

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
31 02580/2019-PNZ -P40492/19.00 link na dokument Námietkuj
32 02818/2019-PNZ -P40539/19.00 link na dokument Námietkuj
33 02984/2019-PNZ -P40566/19.00 link na dokument Námietkuj
34 02391/2019-PNZ -P40464/19.00 link na dokument Námietkuj
35 03012/2019-PNZ -P40570/19.00 link na dokument Námietkuj
36 02989/2019-PNZ -P40562/19.00 link na dokument Námietkuj
37 03255/2019-PNZ -P40605/19.00 link na dokument Námietkuj
38 03256/2019-PNZ -P40606/19.00 link na dokument Námietkuj
39 03044/2019-PNZ -P40574/19.00 link na dokument Námietkuj
40 02165/2019-PNZ -P40421/19.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5