Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 27. 8. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 13. 8. 2019
Námietky môžete podávať do 25. 8. 2019
Počet prístupov: 1488
Počet námietok: 14
Počet otvorených dokumentov: 833

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
41 01771/2019-PNZ -P40166/19.00 link na dokument Námietkuj
42 01767/2019-PNZ -P40274/19.00 link na dokument Námietkuj
43 01762/2019-PNZ -P40321/19.00 link na dokument Námietkuj
44 01836/2019-PNZ -P40341/19.00 link na dokument Námietkuj
45 02036/2019-PNZ -P40400/19.00 link na dokument Námietkuj
46 02425/2019-PNZ -P40466/19.00 link na dokument Námietkuj
47 01620/2019-PNZ -P40303/19.00 link na dokument Námietkuj
48 00839/2019-PNZ -P40150/19.00 link na dokument Námietkuj
49 00558/2018-PNZ -P40110/18.00 link na dokument Námietkuj
50 00280/2019-PNZ -P40365/18.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5 6 7