Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 28. 11. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 14. 11. 2019
Námietky môžete podávať do 26. 11. 2019
Počet prístupov: 1540
Počet námietok: 3
Počet otvorených dokumentov: 770

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
41 01095/2019-PNZ -P40204/19.00 link na dokument Námietkuj
42 02375/2019-PNZ -P40451/19.00 link na dokument Námietkuj
43 00303/2019-PNZ -P40013/19.00 link na dokument Námietkuj
44 00341/2019-PNZ -P40052/19.00 link na dokument Námietkuj
45 01404/2019-PNZ -P40253/19.00 link na dokument Námietkuj
46 02602/2019-PNZ -P40500/19.00 link na dokument Námietkuj
47 02892/2019-PNZ -P40509/19.00 link na dokument Námietkuj
48 02995/2019-PNZ -P40560/19.00 link na dokument Námietkuj
49 02987/2019-PNZ -P40561/19.00 link na dokument Námietkuj
50 01793/2018-PNZ -P40373/18.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5