Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 27. 8. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 13. 8. 2019
Námietky môžete podávať do 25. 8. 2019
Počet prístupov: 1491
Počet námietok: 14
Počet otvorených dokumentov: 833

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
51 03762/2016-PNZ -P40863/16.00 link na dokument Námietkuj
52 01708/2019-PNZ -P40318/19.00 link na dokument Námietkuj
53 01497/2019-PNZ -P40271/19.00 link na dokument Námietkuj
54 01435/2018-PNZ -P40308/18.00 link na dokument Námietkuj
55 03909/2016-PNZ -P40914/16.00 link na dokument Námietkuj
56 01792/2019-PNZ -P40308/19.00 link na dokument Námietkuj
57 01855/2019-PNZ -P40340/19.00 link na dokument Námietkuj
58 02736/2018-PNZ -P40508/18.00 link na dokument Námietkuj
59 00810/2019-PNZ -P40126/19.00 link na dokument Námietkuj
60 01317/2019-PNZ -P40243/19.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5 6 7