Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 28. 11. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 14. 11. 2019
Námietky môžete podávať do 26. 11. 2019
Počet prístupov: 1535
Počet námietok: 3
Počet otvorených dokumentov: 770

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.

1 2 3 4 5