Námietkovanie zmlúv

02282/2018-PNZ -P40459/18.00"Udeľujem súhlas so spracovávaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) za účelom spracovania a evidencii žiadosti a odpovedí.“
Ak do formulára uvediete osobné údaje a neudelíte súhlas s ich spracovaním, vaša požiadavka bude vyradená zo spracovania a osobné údaje vymazané."


pavol ypsilon hugo sedem ulica

Späť na Zmluvy na prerokovanie