Generálne riaditeľstvo

Generálne riaditeľstvo

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
Bratislava 817 15

Call centrum: +421 220 941 000
E-mail:   Kontaktný formulár

IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021

Úradné hodiny podateľne GR

pondelok: 07:00 - 15:00
utorok-štvrtok: 07:00 - 15:00
piatok: 07:00 - 12:30

Call centrum SPF                         +421 220 941 000

Hovorca SPF

 

hovorca[at]pozfond.sk

Mgr. Martin Kormoš                                         

Odbor vnútornej kontroly 

kontrola[at]pozfond.sk              

JUDr. Kornélia Krajňaková                      riaditeľka

Referát ľudských zdrojov personalne[at]pozfond.sk
Oddelenie informačných systémov a výpočtovej techniky

Právny odbor

pravne[at]pozfond.sk

Mgr. Miroslav Schwab                              riaditeľ

Oddelenie metodiky pohladavky[at]pozfond.sk, obstaravanie[at]pozfond.skvydrzanie[at]pozfond.sk 
Oddelenie sporovej agendy spory[at]pozfond.sk

Ekonomický odbor

ekonomicke[at]pozfond.sk

Ing. Jaroslav Barcaj                                    riaditeľ 

Oddelenie rozpočtu a financovania uctovnictvo[at]pozfond.sk, konsolidacia[at]pozfond.sk
Oddelenie správy majetku a služieb

sprava@pozfond.sk

Oddelenie centrálnej registratúry

Referát depozitov

Odbor prevodu a nájmu

najom[at]pozfond.skprevod[at]pozfond.sk

JUDr. Ivan Paško             poverený zastupovaním riaditeľa 

                                                                         

Oddelenie nájmu najom[at]pozfond.sk
Oddelenie prevodu prevod[at]pozfond.sk

Odbor poľovníctva a pozemkových spoločenstiev

vykonpolovnictva[at]pozfond.sk

Ing. Zdenko Židek     poverený zastupovaním riaditeľa 

Odbor reštitúcií

restitucie[at]pozfond.sk

Ing. Pavol Rohaľ                                       riaditeľ 

Odbor usporiadania vlastníctva

vlastnictvo[at]pozfond.sk                             

JUDr. Mgr. Jana Klein Grnáčová                 riaditeľka  

   

Referát tvorby cien a verifikácie verifikacie[at]pozfond.sk
Sekretariát GR sekretariat[at]pozfond.sk

Kancelária GR

kancelariagr[at]pozfond.sk                   

Ing. Lívia Brezányová                              riaditeľka kancelárie   

Sekretariát námestníka GR namestnik[at]pozfond.sk

Kancelária námestníka GR

kancelariangr[at]pozfond.sk     

Mgr. Gabriela Chládeková                        riaditeľka kancelárie