Generálne riaditeľstvo

Generálne riaditeľstvo

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
Bratislava 817 15

Telefón: +421 220 941 111
Fax: +421 220 941 311
E-mail:   Kontaktný formulár

IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021

Úradné hodiny podateľne GR

pondelok: 07:00 - 15:00
utorok-štvrtok: 07:00 - 15:00
piatok: 07:00 - 12:30

Slovenský pozemkový fond 02/20941 111 Spojovateľ
Hovorca SPF hovorca[at]pozfond.sk 02/20941 322  hovorca SPF
Odbor vnútornej kontroly kontrola[at]pozfond.sk 02/20941 264 riaditeľ
02/20941 287
02/20941 322
Referát ľudských zdrojov personalne[at]pozfond.sk

02/20941 245 vedúci referátu

02/20941 252 personálny útvar
02/20941 250 mzdová učtáreň 
02/20941 321

Oddelenie informačných systémov a výpočtovej techniky informatika[at]pozfond.sk 02/20941 243 vedúci oddelenia
02/20941 234
02/20941 291
Právny odbor pravne[at]pozfond.sk

02/20941 231 riaditeľ 

02/20941 257 sekretariát

Oddelenie metodické,vymáhania pohľadávok verejného obstarávania a vydržanie vlastníckeho práva pohladavky[at]pozfond.sk, obstaravanie[at]pozfond.skvydrzanie[at]pozfond.sk 

02/20941 213 vedúca oddelenia
02/20941 230
02/20941 254 
02/20941 315 

02/20941 224

Oddelenie sporovej agendy spory[at]pozfond.sk 02/20941 288  vedúca oddelenia
02/20941 237
02/20941 235
Ekonomický odbor ekonomicke[at]pozfond.sk 02/20941 321  riaditeľ
Oddelenie rozpočtu a financovania uctovnictvo[at]pozfond.sk, konsolidacia[at]pozfond.sk 02/20941 286  vedúca oddelenia
02/20941 262 účtovníctvo
Oddelenie správy a služieb

hospodarskasprava[at]pozfond.sk

02/20941 271 vedúci oddelenia
02/20941 251  
02/20941 207 majetok
Odbor prevodu a nájmu pap[at]pozfond.sk 02/20941 206 sekretariát
02/20941 280 riaditeľ
Oddelenie nájmu najom[at]pozfond.sk 02/20941 218 vedúca oddelenia
02/20941 318
02/20941 281
02/20941 298
Oddelenie prevodu prevod[at]pozfond.sksprava[at]pozfond.skprevod[at]pozfond.skprevod[at]pozfond.sk 02/20941 300 vedúci oddelenia
02/20941 216
02/20941 295
02/20941 214
Odbor poľovníctva a pozemkových spoločenstiev vykonpolovnictva[at]pozfond.sk 02/20941 242 riaditeľ 
02/20941 220
Odbor reštitúcií restitucie[at]pozfond.sk 02/20941 229 riaditeľ
02/20941 212
02/20941 226
02/20941 244
Odbor usporiadania vlastníctva vlastnictvo[at]pozfond.sk

02/20941 247 riaditeľ odboru
02/20941 279 ROEP, PPÚ, nezistené vlastníctvo, záhradkové osady
02/20941 270 delimitácie, zmeny druhu pozemkov 

02/20941 294 daň z nehnuteľností

Referát tvorby cien a verifikácie verifikacie[at]pozfond.sk 02/20941 215 vedúci referátu
02/20941 211
02/20941 253
02/20941 241
Sekretariát GR sekretariat[at]pozfond.sk 02/20941 240 sekretariát
Kancelária GR kancelariagr[at]pozfond.sk 02/20941 239 riaditeľka kancelárie
02/20941 316
Sekretariát námestníka GR namestnik[at]pozfond.sk 02/20941 225 sekretariát
Kancelária námestníka GR kancelariangr[at]pozfond.sk 02/20941 223 riaditeľka kancelárie 
02/20941 330