Generálne riaditeľstvo

Generálne riaditeľstvo

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
Bratislava 817 15

Telefón: +421 220 941 111
Fax: +421 220 941 311
E-mail:   Kontaktný formulár

IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021

Úradné hodiny podateľne GR

pondelok: 07:00 - 15:00
utorok-štvrtok: 07:00 - 15:00
piatok: 07:00 - 12:30

Slovenský pozemkový fond                                02/20941 111 Spojovateľ

Hovorca SPF

 

hovorca[at]pozfond.sk

Mgr. Martin Kormoš                                         

02/20941 322

Odbor vnútornej kontroly 

kontrola[at]pozfond.sk              

JUDr. Kornélia Krajňaková                      riaditeľka

02/20941 319 riaditeľka

02/20941 287 

Referát ľudských zdrojov personalne[at]pozfond.sk

02/20941 245 vedúci referátu

02/20941 252 personálny útvar

02/20941 250 mzdová učtáreň 

02/20941 321

Oddelenie informačných systémov a výpočtovej techniky 02/20941 243 vedúci oddelenia
02/20941 249 
02/20941 291

Právny odbor

pravne[at]pozfond.sk

Mgr. Miroslav Schwab                              riaditeľ

02/20941 231 riaditeľ

02/20941 257 sekretariát

Oddelenie metodiky pohladavky[at]pozfond.sk, obstaravanie[at]pozfond.skvydrzanie[at]pozfond.sk 

02/20941 213 vedúca oddelenia
02/20941 230
02/20941 254 
02/20941 315

02/20941 224

Oddelenie sporovej agendy spory[at]pozfond.sk 02/20941 288 vedúca oddelenia
02/20941 237
02/20941 235

Ekonomický odbor

ekonomicke[at]pozfond.sk

Ing. Jaroslav Barcaj                                    riaditeľ 

02/20941 321 riaditeľ

Oddelenie rozpočtu a financovania uctovnictvo[at]pozfond.sk, konsolidacia[at]pozfond.sk 02/20941 286 vedúca oddelenia
02/20941 262 účtovníctvo
Oddelenie správy majetku a služieb

sprava@pozfond.sk

02/20941 251 vedúci oddelenia 
02/20941 207 majetok

Oddelenie centrálnej registratúry

02/20941 206 vedúca oddelenia 
Referát depozitov 02/20941 301 vedúca referátu

Odbor prevodu a nájmu

najom[at]pozfond.skprevod[at]pozfond.sk

Ing. Gabriela Bartošová                          riaditeľka 

                                                                         

02/20941 206 sekretariát
02/20941 280 riaditeľka

Oddelenie nájmu najom[at]pozfond.sk 02/20941 218 vedúca oddelenia
02/20941 318
02/20941 281
02/20941 298
Oddelenie prevodu prevod[at]pozfond.sk 02/20941 300 vedúci oddelenia
02/20941 216
02/20941 295
02/20941 214

Odbor poľovníctva a pozemkových spoločenstiev

vykonpolovnictva[at]pozfond.sk

Ing. Zdenko Židek     poverený zastupovaním riaditeľa 

02/20941 242  riaditeľ 

02/20941 220

Odbor reštitúcií

restitucie[at]pozfond.sk

Ing. Pavol Rohaľ                                       riaditeľ 

02/20941 229  riaditeľ 

02/20941 212
02/20941 226
02/20941 244

Odbor usporiadania vlastníctva

vlastnictvo[at]pozfond.sk                             

JUDr. Mgr. Jana Klein Grnáčová                 riaditeľka  

   

02/20941 247  riaditeľka                                   

02/20941 279 ROEP, PPÚ, nezistené vlastníctvo, záhradkové osady          

02/20941 270 delimitácie, zmeny druhu pozemkov 

02/20941 294 daň z nehnuteľností

Referát tvorby cien a verifikácie verifikacie[at]pozfond.sk 02/20941 215 vedúci referátu
02/20941 211
02/20941 253
02/20941 241
Sekretariát GR sekretariat[at]pozfond.sk 02/20941 240 sekretariát

Kancelária GR

kancelariagr[at]pozfond.sk                   

Ing. Lívia Brezányová                              riaditeľka kancelárie   

02/20941 239 riaditeľka kancelárie 

02/20941 316

Sekretariát námestníka GR namestnik[at]pozfond.sk 02/20941 225 sekretariát

Kancelária námestníka GR

kancelariangr[at]pozfond.sk     

Mgr. Gabriela Chládeková                        riaditeľka kancelárie

02/20941 223 riaditeľka kancelárie 

02/20941 330