Kontaktný formulár

Odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete v časti FAQ www.pozfond.sk/sk/faq ,

ak ste odpovede na Vaše  otázky nenašli na našej internetovej stránke, môžete využiť  kontaktný formulár.
"Na zodpovedanie Vami položenej otázky je nevyhnutné, aby sme spracovali Vašu e-mailovú adresu a Vaše meno. V takomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V prípade, že vyplníte aj Vaše telefónne číslo, budeme aj tento údaj spracúvať v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - to znamená, že spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Takýmto záujmom je zodpovedanie Vami položených otázok. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu. Viacej informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na hlavnej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov."

laco laco branislav viktor hugo