Výročné správy

2017

Výročná správa za rok 2017.pdf [.pdf, 6938.6 kB]

2016

Výročná správa 2016.pdf [.pdf, 7129.2 kB]

2015

Výročná správa za rok 2015.pdf [.pdf, 8886.6 kB]

Výročná správa za rok 2015 - oprava.pdf [.pdf, 575.4 kB]

2014

Výročná správa za rok 2014.pdf [.pdf, 2257 kB]

2013

Výročná správa za rok 2013 [.doc, 574.5 kB]

 

Obal [.doc, 32 kB] Obsah [.doc, 45 kB] Príloha č. 1 [.docx, 25.5 kB] Príloha č. 2 [.xls, 62.5 kB] Príloha č. 3 [.xls, 45.5 kB]

Príloha č. 4 [.xls, 47 kB] Príloha č. 5 [.xls, 44 kB] Príloha č. 6 [.xls, 44 kB] Príloha č. 7 [.xls, 42.5 kB]

Prílohy č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 [.xlsx, 63.9 kB] Príloha č. 14 [.xlsx, 15.6 kB] Príloha č. 15 [.xlsx, 22 kB]

Príloha č. 16 [.xlsx, 13 kB] Príloha č. 17 [.xlsx, 24.8 kB] Príloha č. 18 [.xlsx, 16.4 kB] Príloha č. 19 [.xlsx, 270.3 kB]

Príloha č. 20a [.pdf, 372.4 kB] Príloha č. 20b [.pdf, 80.7 kB] Príloha č. 20c [.pdf, 68.9 kB] Príloha č. 20d [.pdf, 62.4 kB]

Príloha č. 20e [.xls, 35 kB] Príloha č. 20f [.docx, 65.5 kB] Príloha č. 20g [.xlsx, 54.6 kB]

 

2012

Výročná správa za rok 2012 [.pdf, 1218.5 kB]

Dodatok správy audítora k Výročnej správe za rok 2012 [.pdf, 1124.3 kB]

Príloha č. 1 [.pdf, 204.9 kB] Príloha č. 2 [.pdf, 499.2 kB] Príloha č. 3 [.pdf, 297.2 kB] Príloha č. 4 [.pdf, 297.3 kB]

Príloha č. 5 [.pdf, 292.9 kB] Príloha č. 6 [.pdf, 292.1 kB] Príloha č. 7 [.pdf, 377.1 kB] Príloha č. 8 [.pdf, 392 kB]

Príloha č. 9 [.pdf, 297.2 kB] Príloha č. 10 [.pdf, 219.6 kB] Príloha č. 11 [.pdf, 219.8 kB] Príloha č. 12 [.pdf, 550.7 kB]

Príloha č. 13 [.pdf, 621.8 kB] Príloha č. 14 [.pdf, 225.3 kB] Príloha č. 15 [.pdf, 216.9 kB] Príloha č. 16 [.pdf, 383.3 kB]

Príloha č. 17 [.pdf, 304.2 kB] Príloha č. 18 [.pdf, 281.7 kB] Príloha č. 19a [.pdf, 205 kB] Príloha č. 19b [.pdf, 217.6 kB]

Príloha č. 20a [.pdf, 398.8 kB] Príloha č. 20b [.pdf, 79.2 kB] Príloha č. 20c [.pdf, 73.4 kB] Príloha č. 20d [.pdf, 834.7 kB]

2011

Výročná správa za rok 2011 [.pdf, 1075.3 kB]

Dodatok správy audítora k Výročnej správe za rok 2011 [.pdf, 601.5 kB]

Príloha č. 1 [.pdf, 136 kB] Príloha č. 2 [.pdf, 158.1 kB] Príloha č. 3 [.pdf, 137.9 kB] Príloha č. 4 [.pdf, 269.4 kB]

Príloha č. 5 [.pdf, 138.9 kB] Príloha č. 6 [.pdf, 138.1 kB] Príloha č. 7 [.pdf, 242.7 kB] Príloha č. 8 [.pdf, 144.9 kB]

Príloha č. 9 [.pdf, 141.4 kB] Príloha č. 10 [.pdf, 141.1 kB] Príloha č. 11 [.pdf, 136.5 kB] Príloha č. 12 [.pdf, 146 kB]

Príloha č. 13 [.pdf, 141.3 kB] Príloha č. 14 [.pdf, 134.8 kB] Príloha č. 15 [.pdf, 326.3 kB]

Príloha č. 16 [.pdf, 466.1 kB] Príloha č. 17 [.pdf, 7472.5 kB]

2010

Vyročná správa za rok 2010 [.pdf, 200.7 kB]

Príloha č. 1 [.pdf, 115.2 kB] Príloha č. 2 [.pdf, 79.7 kB] Príloha č. 3 [.pdf, 96.9 kB] Príloha č. 4 [.pdf, 102.2 kB]

Príloha č. 5 [.pdf, 102 kB] Príloha č. 6 [.pdf, 95.4 kB] Príloha č. 7 [.pdf, 94.5 kB] Príloha č. 8 [.pdf, 106.2 kB]

Príloha č. 9 [.pdf, 104.7 kB] Príloha č. 10 [.pdf, 105 kB] Príloha č. 11 [.pdf, 84 kB] Príloha č. 12 [.pdf, 83.3 kB]

Príloha č. 13 [.pdf, 105.7 kB] Príloha č. 14 [.pdf, 96.7 kB] Príloha č. 15 [.pdf, 101.9 kB] Príloha č. 16 [.pdf, 101 kB]

Príloha č. 17 [.pdf, 96.3 kB] Príloha č. 18 [.pdf, 98.2 kB]

2008

Výročná správa za rok 2008 [.pdf, 6521.7 kB]

2007

Výročná správa za rok 2007 [.pdf, 1497.9 kB]

2006

Výročná správa za rok 2006 [.pdf, 647.4 kB]

2005

Výročná správa za rok 2005 [.pdf, 682.9 kB]