Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Oznam pre verejnosť 16.09.2016

  Slovenský pozemkový fond /ďalej len SPF/ oznamuje, že dňa 16.09.2016 bude Podateľňa na GR SPF a RO SPF Bratislava z technických príčin zatvorená.

  13. 09. 2016
 • Oznam obchodná verejná súťaž 12.09.2016

  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení

  ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje

   obchodnú verejnú súťaž (štvrté kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

  12. 09. 2016