Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Tlačová správa z 20.06.2018

  Vedenie SPF prijalo zástupcov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo

  Vedenie Slovenského pozemkového fondu dnes 20.06.2018 prijalo zástupcov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Účelom stretnutia na pôde SPF bolo zahájenie poslaneckého prieskumu na základe iniciatívy generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriany Šklíbovej.

  Predmetom poslaneckého prieskumu je viacero oblastí v činnosti SPF, ktoré sú zo strany členov výboru vnímané ako problémové, predovšetkým reštitučné nároky plnené postupníkom, prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF, ale aj konkrétne prípady, ktoré jednotliví členovia označili.

  Časť otázok vedenie SPF zodpovedalo členom výboru priamo na stretnutí, pričom vzhľadom na krátky časový priestor budú zvyšné otázky zodpovedané písomne.

  20. 06. 2018
 • Oznámenie 12.06.2018

  Na pôde SPF sa uskutoční pracovné stretnutie k Poľovnému revíru Teplá Voda

  Dňa 25.06.2018 o 13:00 hod. sa na pôde Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava uskutoční pracovné stretnutie  k téme: „Ďalšie smerovanie spôsobu užívania spoločného poľovného revíru Teplá Voda".

  Stretnutie je iniciované Slovenským pozemkovým fondom a jeho cieľom je transparentné riešenie situácie s novým užívaním poľovného revíru v prospech všetkých majiteľov poľovných pozemkov ako aj ostatných zainteresovaných strán.

  Na stretnutie sú pozvaní najväčší vlastníci poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Teplá Voda.

  12. 06. 2018