Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Tlačová správa z 12.12.2018

  Úvodné pracovné zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu

  Dnes, t. j. 12. decembra 2018, sa uskutočnilo úvodné zasadnutie nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktorých zvolila Národná rada Slovenskej republiky na základe návrhov Vlády Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Okrem vzájomného predstavenia a odovzdania menovacích dekrétov noví členovia Rady schvaľovali rokovací poriadok a harmonogram riadnych zasadnutí. 

  Prítomní členovia Rady sa uzniesli, že prvé riadne zasadnutie, na ktorom budú prerokúvané návrhy právnych aktov, sa uskutoční dňa 20. decembra 2018. SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované v tomto termíne.

  Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke SPF http://www.pozfond.sk/sk/pozemkovy-fond/organizacna-struktura.


  12. 12. 2018
 • Oznam 07.12.2018

  Národná rada Slovenskej republiky zvolila potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu

  Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 38. schôdzi v opakovanej voľbe zvolila ďalších troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhovaných Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Nakoľko na októbrovej schôdzi parlamentu boli zvolení šiesti členovia navrhovaní Vládou SR a jeden člen navrhovaný výborom, Rada fondu môže začať vykonávať svoju činnosť.

  Prvé zasadnutie novozvolenej Rady fondu je naplánované na 20. decembra 2018.

  Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sa nachádzajú v priloženom dokumente.

  RADA SPF.pdf [.pdf, 817.9 kB]

  07. 12. 2018