Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Odstávka webového sídla

  Odstávka webového sídla www.pozfond.sk

  V dňoch 24.06.2017-25.06.2017 v čase od 9.00-24.00 hod nebude webové sídlo www.pozfond.sk dostupné.

  Za porozumenie ďakujeme

  22. 06. 2017
 • Novela zákonov upravujúcich kompetencie Slovenského pozemkového fondu

  Dňa 09.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 153/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.09.2017 mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

  12. 06. 2017