Aktuálne oznamy

Archív noviniek
  • Oznam pre verejnosť 18.11.2016

    Slovenský pozemkový fond oznamuje širokej verejnosti, že dňa 18.11.2016 budú z prevádzkových dôvodov  uzatvorené podateľne na všetkých pracoviskách SPF vrátane podateľne na generálnom riaditeľstve a v tento deň budú zrušené aj stránkové hodiny.

    15. 11. 2016
  • Oznam pre verejnosť 16.09.2016

    Slovenský pozemkový fond /ďalej len SPF/ oznamuje, že dňa 16.09.2016 bude Podateľňa na GR SPF a RO SPF Bratislava z technických príčin zatvorená.

    13. 09. 2016