Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Tlačová správa z 15.08.2018

  Poľovný revír Teplá Voda

  Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“/ spolu s obcou Pukanec zvoláva Valné zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v Poľovnom revíri Teplá Voda /ďalej aj „PR“/. 

  Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 23.08.2018 o 10:00 hod na Obecnom úrade Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec. Verejná vyhláška bola zverejnená v súlade so zákonom. Zasadnutie je neverejné a môžu sa ho zúčastniť len vlastníci poľovných pozemkov, prípadne ich oprávnení zástupcovia. 

  Dôvodom vyššie uvedeného postupu SPF je skutočnosť, že väčšinoví vlastníci poľovných pozemkov v danom PR a zástupcovia poľovných združení, ktoré majú záujem o užívanie PR, nepredložili v dohodnutom termíne, t. j. do 31.07.2018,  dohodu o spoločnom návrhu riešenia aktuálnej situácie v predmetnom poľovnom revíri.

  SPF vyššie uvedenú požiadavku prezentoval dňa 25.06.2018 na pracovnom stretnutí, ktoré bolo iniciované SPF v snahe riešiť vec transparentne.

  15. 08. 2018
 • Oznámenie pre verejnosť 09.08.2018

  Oznamujeme žiadateľom a návštevníkom Slovenského pozemkového fondu /ďalej len "SPF" alebo "fond"/, že z dôvodu nadmerných teplôt a upozornení SHMÚ na horúce počasie s možnosťou zdravotných komplikácií, bol dnes, t. j. 9. augusta 2018, všetkým zamestnancom fondu povolený odchod z pracoviska po 13.00 hodine. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, centrálna podateľňa na generálnom riaditeľstve SPF bude dnes pre verejnosť otvorená len do 13:00.

  09. 08. 2018