Archív tlačových správ a oznamov blog OLD

SPF vo farbách Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb

Posledný februárový deň si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.Aj Slovenský pozemkový fond sa pripája k tejto celosvetovej udalosti vysvietením svojej budovy vo farbách, ktoré sú symbolom tejto kampane.Na Slovensku trpí zriedkavými ochoreniami 300 tisíc našich spoluobčanov. Dajme im šancu na plnohodnotný život.

preèítajte si viac