Archív tlačových správ a oznamov blog OLD

Keď sa kradlo, bolo ticho

Vedenie Slovenského pozemkového fondu (SPF) bojuje proti korupcii a zlepšuje kvalitu služieb. Nastúpilo v  novembri 2021 s cieľom eliminovať korupčné aktivity a oslobodiť fond od vplyvu záujmových skupín, aby mohol plniť svoj legislatívne stanovený účel. Tieto kroky narazili na odpor záujmových skupín, ktoré rozpútali proti súčasnému vedeniu diskreditačnú kampaň.

preèítajte si viac