Archív tlačových správ a oznamov blog OLD

Tlačová správa

Pri príležitosti uvedenia do funkcie nového generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu, sa dňa 30. novembra 2023 konala tlačová konferencia za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča. Dňom 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár.

preèítajte si viac