Archív – konferencie

#public, Konferencia /

HN Konferencia

Ako zjednotiť slovenskú pôdu – Kto aktuálne vlastní slovenskú pôdu. Ako sa vedia farmári dostať k pôde SPF. Ako sú nastavené mechanizmy a majú vôbec šancu. Aké zmeny by potrebovali pôdohospodári a aké zmeny by chcel štát. V akom stave sú aktuálne pozemkové úpravy na Slovensku. V ktorých regiónoch postupujú, v ktorých zaostávajú. Aké reálne problémy pozemkové úpravy spôsobujú majiteľom. ▸ ...
Konferencia /

SPF na medzinárodnej konferencii v Nitre

Generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriana Šklíbová sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“, ktorú v dňoch 11. a 12. októbra 2018 zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR. V rámci prvého dňa konferencie GR SPF diskutovala za okrúhlym stolom s ďalšími zástupcami agrosektoru o riešení problematiky rozdrobenosti vlastníctva pozemkov v SR, usporiadania pozemkov neznámych vlastníkov, ako aj o význame pozemkových úprav z pohľadu SPF ako prenajímateľa poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov.▸ ...
Konferencia /

Odborná konferencia k témam týkajúcim sa SPF

V kongresovej sále Agroinštitútu, š. p., Nitra práve prebieha odborná konferencia k téme "PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO Z POHĽADU SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU". Tak ako naznačuje názov konferencie, prednášajúci prezentujú viac ako dvesto prítomným účastníkom témy týkajúce sa Slovenského pozemkového fondu.▸ ...