Archív – oznam pre verejnosť

#public, Oznam pre verejnosť /

Nová organizačná štruktúra SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 01. júna 2021 bola dokončená zmena organizačnej štruktúry SPF. V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde boli zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy. 1. marca 2021 boli zriadené:Centrum stanovísk a vecných bremien v MartineCentrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci  1. apríla 2021 boli zriadené:Centrum prevodov s pracoviskami v Nitre a TrnaveCentrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC, NDS, ŽSR, SSC) v Košiciach 1. mája 2021 bolo zriadené:Centrum nájmov s pracoviskami v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Rimavskej Sobote 1. júna 2021 boli zriadené:oddelenia Odboru ...
Čítať viac
#public, Oznam pre verejnosť /

Slovenský pozemkový fond hľadá zamestnancov na voľné pracovné pozície

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond hľadá zamestnancov na nasledovné voľné pracovné pozície: Samostatný odborný referent odboru usporiadania vlastníctva Miesto výkonu práce: Poprad Podrobnejšie informácie o pracovnej pozícii sú zverejnené na internetovej stránke: https://www.profesia.sk/praca/slovensky-pozemkovy-fond/O4047080 Samostatný odborný referent odboru usporiadania vlastníctva Miesto výkonu práce: Rožňava Podrobnejšie informácie o pracovnej pozícii sú zverejnené na internetovej stránke: https://www.profesia.sk/praca/slovensky-pozemkovy-fond/O4047088 Samostatný odborný referent - špecialista právnik Miesto výkonu práce: Bratislava Podrobnejšie informácie o pracovnej pozícii sú zverejnené na internetovej stránke: https://www.profesia.sk/praca/slovensky-pozemkovy-fond/O4062147 ...
Čítať viac
#public, Oznam pre verejnosť /

Sťahovacie služby – výzva na predkladanie ponúk k zákazke

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Sťahovacie služby“. Vyzva na predkladanie ponúk_sťahovanie Príloha č. 1_objekty VO + zoznam Príloha č. 2_Rozpis sťahovania Priloha č. 3 Ponuka-uchadzaca  ...
Čítať viac
#public, Oznam pre verejnosť /

Naďalej platia prísne protiepidemiologické opatrenia

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond žiadateľom a klientom pripomína platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19: – od stredy 30. septembra 2020 sú zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF – od pondelka 26. októbra 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. Vyššie uvedené opatrenia platia do odvolania, pričom o ich prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke ...
Čítať viac
#public, Oznam pre verejnosť /

Zmena organizačnej štruktúry SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 15.12.2020 nadobudol platnosť nový organizačný poriadok Slovenského pozemkového fondu a rozhodnutie o novej organizačnej štruktúre Slovenského pozemkového fondu. Zmena organizačnej štruktúry SPF bude prebiehať nasledovne: od 1. marca 2021 bude zriadené: Centrum stanovísk a vecných bremien v Martine Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci od 1. apríla 2021 bude zriadené: Centrum prevodov v Nitre a Trnave Centrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC, NDS, ŽSR, SSC) v Košiciach od 1. mája 2021 bude zriadené Centrum nájmov v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Rimavskej Sobote Zmena organizačnej štruktúry SPF bude ukončená k 1. júnu 2021. Postupne budú ...
Čítať viac
#public, Oznam pre verejnosť /

Hromadné čerpanie dovolenky. Platné protiepidemiologické opatrenia SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci SPF v dňoch 28.12.2020 až 31.12.2020 vrátane hromadne čerpať dovolenku. Z uvedeného dôvodu nebudú v uvedených dňoch dostupné služby Call Centra SPF. Zároveň žiadateľom a klientom pripomíname platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19: - od stredy 30. septembra 2020 sú zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF - od pondelka 26. októbra 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave.  Doručovanie listinných zásielok adresovaných SPF je možné výhradne prostredníctvom poštových služieb. Vyššie uvedené opatrenia ...
Čítať viac
#public, Oznam pre verejnosť /

Zlúčenie regionálnych odborov SPF Žilina a Martin

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od 1. decembra 2020 došlo k zlúčeniu Regionálnych odborov SPF Žilina a Martin. Súvisiaca agenda je presunutá do priestorov Regionálneho odboru SPF Martin so sídlom Bottova 23, Martin. Nakoľko stránkové hodiny sú až do odvolania zrušené na všetkých regionálnych odboroch SPF, prosíme žiadateľov a klientov, aby pre komunikáciu so Slovenským pozemkovým fondom využívali výlučne písomnú, elektronickú alebo telefonickú komunikáciu. Korešpondenčná adresa centrálnej podateľne SPF, hlavné e-mailové kontakty ako aj telefónne číslo CALL CENTRA SPF sú zverejnené na internetovej stránke fondu v sekcii kontakty ...
Čítať viac