Archív – oznam pre verejnosť

Oznam pre verejnosť

Oznam pre verejnosť /

Koronavírus COVID-19 – opatrenie

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 boli počnúc zajtrajším dňom, t. j. 11. marca 2020, zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.▸
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Zrušenie stránkových hodín na RO SPF Bratislava

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že z technických príčin budú dňa 04. marca 2020 (streda) zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF Bratislava. Najbližšie nasledujúce stránkové hodiny na tomto pracovisku budú dňa 09. marca 2020 (pondelok) v čase od 9:00 do 12:00. ▸
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Zrušenie stránkových hodín na RO SPF Martin

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že z technických príčin budú dňa 30. októbra 2019 (streda) zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF Martin. Najbližšie nasledujúce stránkove hodiny na tomto pracovisku budú dňa 04. novembra 2019 (pondelok) v čase od 9:00 do 12:00. Za pochopenie ďakujeme.  ▸
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Národná rada Slovenskej republiky zvolila potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 38. schôdzi v opakovanej voľbe zvolila ďalších troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhovaných Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.▸
Čítať viac