Archív – oznam pre verejnosť

Oznam pre verejnosť

Oznam pre verejnosť /

Call Centrum SPF a Centrálna podateľňa SPF – nedostupnosť služieb

Slovenský pozemkový fond žiadateľom a klientom oznamuje, že v pondelok 13. septembra 2021, budú po 13:00 hod. z technických príčin nedostupné služby Call Centra SPF. Z rovnakého dôvodu budú v uvedený deň úradné hodiny Centrálnej podateľne SPF skrátené do 13:00 hod.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Nová organizačná štruktúra SPF

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 01. júna 2021 bola dokončená zmena organizačnej štruktúry SPF.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Sťahovacie služby – výzva na predkladanie ponúk k zákazke

Slovenský pozemkový fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Sťahovacie služby“.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Naďalej platia prísne protiepidemiologické opatrenia

Slovenský pozemkový fond žiadateľom a klientom pripomína platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Zmena organizačnej štruktúry SPF

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 15.12.2020 nadobudol platnosť nový organizačný poriadok Slovenského pozemkového fondu a rozhodnutie o novej organizačnej štruktúre Slovenského pozemkového fondu.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Hromadné čerpanie dovolenky. Platné protiepidemiologické opatrenia SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci SPF v dňoch 28.12.2020 až 31.12.2020 vrátane hromadne čerpať dovolenku. Z uvedeného dôvodu nebudú v uvedených dňoch dostupné služby Call Centra SPF. Zároveň žiadateľom a klientom pripomíname platné opatrenia, prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19.
Čítať viac
Loading...