Archív – oznámenie

Oznámenie

Oznámenie /

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022

Rada Slovenského pozemkového fondu (Rada SPF) bude zasadať 08.09.2022.
Čítať viac
Oznámenie /

Miliónové kšefty s pozemkami v Slovenskom pozemkovom fonde

Generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu Ján Marosz odhalil schému podozrivých predajov pozemkov z majetku SPF v rokoch 2018.
Čítať viac
Oznámenie /

Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k. ú. Modra

Slovenský pozemkový fond  oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Modra.
Čítať viac
Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva

Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva (predaj, vyporiadanie vlastníckeho práva, zámeny) a práva správy k nehnuteľnostiam v jeho správe a nakladaní.
Čítať viac
Oznámenie /

SPF vo farbách Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb

Posledný februárový deň si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.Aj Slovenský pozemkový fond sa pripája k tejto celosvetovej udalosti vysvietením svojej budovy vo farbách, ktoré sú symbolom tejto kampane.Na Slovensku trpí zriedkavými ochoreniami 300 tisíc našich spoluobčanov. Dajme im šancu na plnohodnotný život.
Čítať viac
Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami

Slovenský pozemkový fond (SPF) posilňuje komunikáciu so samosprávami, na riešenie problémov priamo v teréne budú určení dvaja noví manažéri SPF si od toho sľubuje zintenzívnie vzájomnej komunikácie a promptnejšie riešenie potrieb samospráv i celej verejnej správy
Čítať viac
Oznámenie /

SPF uvoľňuje opatrenia proti koronavírusu COVID-19

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od piatka 26. novembra 2021 vrátane rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.▸
Čítať viac