Archív – oznámenie

#public, Oznámenie /

Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k. ú. Modra

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond  (ďalej len „SPF“) oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Modra. Názov k. ú Č. parcely Druh pozemku Celková výmera v ha LV Modra KN-C č. 8622/1 vinica 3,2291 ha 8442 Modra KN-C č. 8628/7 vinica 1,3644 ha 8442 Bližšie podrobností nájdete tu https://www.modra.sk/slovensky-pozemkovy-fond/d-10454   ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva (predaj, vyporiadanie vlastníckeho práva, zámeny) a práva správy k nehnuteľnostiam v jeho správe a nakladaní. Zmeny nájdete v Pokyne generálneho riaditeľa č. 3/2022. Jeho úplné znenie nájdete tu https://pozfond.sk/wp-content/uploads/2022/03/Pokyn-GR-%C4%8D.-11_2021-v-znen%C3%AD-Pokynu-GR-%C4%8D.-3_2022-k%C3%BApy.pdf   Aké zmeny SPF aktuálne realizuje: Uprednostnenie nájmov pred predajmi SPF chráni pôdu vo vlastníctve Slovenskej republiky. Predaj pôdy bude vo väčšine prípadov možný do výmery 500 m², v niektorých prípadoch iba do 100m². SPF bude v maximálnej miere preferovať nájmy pred predajmi.   Prehľadné a jasné kritériá predaja pôdy. Pri predaji pôdy štátu sú stanovené jasné pravidlá, za akých ju možné od SPF získať.  ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

SPF vo farbách Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@SPF vo farbách Medzinárodného dňa zriedkavých chorôbPosledný februárový deň si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.Aj Slovenský pozemkový fond sa pripája k tejto celosvetovej udalosti vysvietením svojej budovy vo farbách, ktoré sú symbolom tejto kampane.Na Slovensku trpí zriedkavými ochoreniami 300 tisíc našich spoluobčanov. Dajme im šancu na plnohodnotný život ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami V Bratislave, 16.2.2022 Slovenský pozemkový fond (SPF) posilňuje komunikáciu so samosprávami, na riešenie problémov priamo v teréne budú určení dvaja noví manažéri SPF si od toho sľubuje zintenzívnie vzájomnej komunikácie a promptnejšie riešenie potrieb samospráv i celej verejnej správy SPF je dôležitým partnerom pre samosprávy, najmä pokiaľ ide o prevod, resp. nájom pôdy. „V minulosti sa stávalo, že samosprávy nemohli zrealizovať projekty určené pre občanov (napr. cyklotrasy), lebo v SPF trvalo neúmerne dlho vybavenie ich žiadosti. Toto je neakceptovateľné. Chceme to zmeniť, preto posilňujeme náš tím, ktorí bude komunikovať so starostami a primátormi priamo v teréne,“ vysvetlil Ján Marosz, generálny riaditeľ ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

SPF uvoľňuje opatrenia proti koronavírusu COVID-19

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od dnes, t. j. 18. januára 2022 vrátane, uvoľňuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Od uvedeného dátumu je opäť možné osobné podávanie pošty do centrálnej podateľne v sídle SPF na Búdkovej č. 36 v Bratislave.  Úradné hodiny centrálnej podateľne SPF sú:Pondelok až štvrtok            od 07:00 do 15:00Piatok                                    od 07:00 do 13:00 Vstup do priestorov sídla SPF je možný v režime OTP. Pre doručovanie písomností adresovaných fondu je naďalej odporúčané ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Hromadné čerpanie dovolenky

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond oznamuje, že od pondelka 27. decembra 2021 do piatka 31. decembra 2021 vrátane zamestnanci SPF čerpajú nariadenú hromadnú dovolenku. Z uvedeného dôvodu nebudú v týchto dňoch: dostupné služby Call Centra SPF obsluhované telefónne kontakty jednotlivých organizačných útvarov fondu obsluhované e-mailové kontakty SPF. SPF praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia, zdravia a úspechov v kalendárnom roku 2022 ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond má novú námestníčku

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Včera (8. decembra 2021) odvolala Vláda SR z funkcie námestníka Slovenského pozemkového fondu Ing. Petra Kubalu. Za novú námestníčku Slovenského pozemkového fondu Vláda SR vymenovala JUDr. Adrianu Muráňovú.  Vedenie SPF vyjadruje p. Kubalovi veľké poďakovanie za vykonanú prácu a novej námestníčke praje veľa úspechov a tvorivých síl ...
Čítať viac