Archív – oznámenie

#public, Oznámenie /

Rada pozemkového fondu prerokovala rekordný počet právnych aktov

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Rada pozemkového fondu prerokovala rekordný počet právnych aktov Rada pozemkového fondu prerokovala 8. septembra 275 materiálov. Na šiestom riadnom zasadnutí členovia rady okrem iných dokumentov prerokovali až 69 kúpnych, 172 nájomných zmlúv, 31 reštitučných nárokov a tri dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením pozemkov. Spolu tak rada odporučila na podpis štatutárnym zástupcom fondu v roku 2022 až 1860 právnych aktov, čo je v porovnaní s rokom 2021 o takmer 500 viac.  „Som veľmi rád, že rada pracuje naozaj naplno. Práve vďaka tejto neúnavnej činnosti sa nám darí odstraňovať spisovú zápchu na jednotlivých odboroch. Po predošlých garnitúrach sme totiž na fonde našli ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022   Rada Slovenského pozemkového fondu (Rada SPF) bude zasadať 08.09.2022. Právne akty, ktoré budú predložené na Rokovanie Rady SPF si môžete pozrieť tu https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/zmluvy-na-prerokovanie/ Zoznam členov rady pozemkového fondu Členovia rady zvolení na návrh vlády Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)Ing. Štefan Gregor (na návrh ZMOS)Ing. Darina KalabusováIng. Peter RadošinskýIng. Branislav SkladanýJUDr. Martin TomanJUDr. Dagmar ValuchováMgr. Štefan Žid Členovia rady zvolení na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing. František HaníkIng. Peter PolákIng. Bc. Dalibor Steindl, MBAIng. Miloš Šimončič, CSc ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Miliónové kšefty s pozemkami v Slovenskom pozemkovom fonde

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Ovocné sady vrbové  V Bratislave, 01.06.2022 Generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu Ján Marosz odhalil schému podozrivých  predajov pozemkov z majetku SPF v rokoch 2018. V tom čase fond viedla JUDr. Adriana Šklíbová, dnes obvinená z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa. „Naše protikorupčné oddelenie postupne odhaľuje prípady, ktoré potvrdzujú ako sa šafárilo s pôdou vo vlastníctve štátu v časoch vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Nebojím sa povedať, že v SPF sa v tom čase robili s pozemkami miliónové kšefty, stačilo mať v mobile správne telefónne čísla na tých správnych ľudí. Zatiaľ čo bežní ľudia čakali na vybavenie žiadosti celé roky, ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k. ú. Modra

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond  (ďalej len „SPF“) oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností SPF v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Modra. Názov k. ú Č. parcely Druh pozemku Celková výmera v ha LV Modra KN-C č. 8622/1 vinica 3,2291 ha 8442 Modra KN-C č. 8628/7 vinica 1,3644 ha 8442 Bližšie podrobností nájdete tu https://www.modra.sk/slovensky-pozemkovy-fond/d-10454   ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond od 17.03.2022 zvyšuje transparentnosť pri prevode vlastníckeho práva (predaj, vyporiadanie vlastníckeho práva, zámeny) a práva správy k nehnuteľnostiam v jeho správe a nakladaní. Zmeny nájdete v Pokyne generálneho riaditeľa č. 3/2022. Jeho úplné znenie nájdete tu https://pozfond.sk/wp-content/uploads/2022/03/Pokyn-GR-%C4%8D.-11_2021-v-znen%C3%AD-Pokynu-GR-%C4%8D.-3_2022-k%C3%BApy.pdf   Aké zmeny SPF aktuálne realizuje: Uprednostnenie nájmov pred predajmi SPF chráni pôdu vo vlastníctve Slovenskej republiky. Predaj pôdy bude vo väčšine prípadov možný do výmery 500 m², v niektorých prípadoch iba do 100m². SPF bude v maximálnej miere preferovať nájmy pred predajmi.   Prehľadné a jasné kritériá predaja pôdy. Pri predaji pôdy štátu sú stanovené jasné pravidlá, za akých ju možné od SPF získať.  ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

SPF vo farbách Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@SPF vo farbách Medzinárodného dňa zriedkavých chorôbPosledný februárový deň si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.Aj Slovenský pozemkový fond sa pripája k tejto celosvetovej udalosti vysvietením svojej budovy vo farbách, ktoré sú symbolom tejto kampane.Na Slovensku trpí zriedkavými ochoreniami 300 tisíc našich spoluobčanov. Dajme im šancu na plnohodnotný život ...
Čítať viac
#public, Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami V Bratislave, 16.2.2022 Slovenský pozemkový fond (SPF) posilňuje komunikáciu so samosprávami, na riešenie problémov priamo v teréne budú určení dvaja noví manažéri SPF si od toho sľubuje zintenzívnie vzájomnej komunikácie a promptnejšie riešenie potrieb samospráv i celej verejnej správy SPF je dôležitým partnerom pre samosprávy, najmä pokiaľ ide o prevod, resp. nájom pôdy. „V minulosti sa stávalo, že samosprávy nemohli zrealizovať projekty určené pre občanov (napr. cyklotrasy), lebo v SPF trvalo neúmerne dlho vybavenie ich žiadosti. Toto je neakceptovateľné. Chceme to zmeniť, preto posilňujeme náš tím, ktorí bude komunikovať so starostami a primátormi priamo v teréne,“ vysvetlil Ján Marosz, generálny riaditeľ ...
Čítať viac