Archív – oznámenie

#public, Oznámenie /

Hromadné čerpanie dovolenky

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že od pondelka 27. decembra 2021 do piatka 31. decembra 2021 vrátane zamestnanci SPF čerpajú nariadenú hromadnú dovolenku ...
#public, Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond má novú námestníčku

Včera (8. decembra 2021) odvolala Vláda SR z funkcie námestníka Slovenského pozemkového fondu Ing. Petra Kubalu. Za novú námestníčku Slovenského pozemkového fondu Vláda SR vymenovala JUDr. Adrianu Muráňovú. Vedenie SPF vyjadruje p. Kubalovi veľké poďakovanie za vykonanú prácu a novej námestníčke praje veľa úspechov a tvorivých síl ...
#public, Oznámenie /

Rada SPF

Slovenský pozemkový fond týmto žiadateľom a klientom oznamuje, že v súčasnosti nemá Rada Slovenského pozemkového fondu potrebný počet členov. Z tohto dôvodu nie sú na internetovej stránke fondu zverejnené žiadne zmluvy na prerokovanie. Akonáhle bude Rada SPF uznášaniaschopná a bude známy termín jej zasadnutia, budú uverejnené zmluvy na prerokovanie a bude možné k nim podať námietky ...
#public, Oznámenie /

Novým generálnym riaditeľom SPF sa stal Mgr. Ján Marosz

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 01. novembra 2021 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal Mgr. Ján Marosz. O vymenovaní nového štatutára SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní dňa 14. októbra 2021 ...
#public, Oznámenie /

Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF

Slovenský pozemkový fond týmto žiadateľom a klientom oznamuje, že od utorka 07.09.2021 vrátane bude v prevádzke nová telefonická Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF v Martine ...
#public, Oznámenie /

Zmena adresy sídla RO SPF Michalovce a zrušenie stránkových hodín

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a  klientom, že Regionálny odbor SPF Michalovce sa v týchto dňoch sťahuje do nových priestorov. Novým sídlom regionálneho odboru Michalovce sú priestory Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra na Špitálskej ulici č. 12 v Michalovciach. ▸ ...
Oznámenie /

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Malé zlepšenia eGov služieb SPF“

Slovenský pozemkový fond /SPF/ sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Malé zlepšenia eGov služieb SPF, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.▸ ...