Archív – pozvánky

Pozvánka /

AGROKOMPLEX 2019 – pozvánka

Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu a Boris Brunner, námestník generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Vás touto cestou pozývajú na 46. medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutoční 22. až 25. augusta 2019 v Nitre. Aj v tomto roku pre Vás Slovenský pozemkový fond pripravil informačný stánok ▸ ...
Pozvánka /

Pozvánka na odbornú konferenciu

Slovenský pozemkový fond a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Vás pozývajú na odbornú konferenciu k téme „Slovenský pozemkový fond v kontexte špecifických kompetencií správcu poľnohospodárskych pozemkov“, ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2019 vo Zvolene. Na konferencii, ktorá je určená predovšetkým pre začínajúcich i aktívnych farmárov a poľnohospodárske podniky.▸ ...
Pozvánka /

Pozvánka na odbornú konferenciu

Slovenský pozemkový fond, Združenie pestovateľov obilnín, Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice a Slovenský zväz olejninárov Vás pozývajú na odbornú konferenciu k téme "PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO Z POHĽADU SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU", ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2018 v kongresovej sále Agroinštitútu, š. p., Akademická 4, Nitra.▸ ...