Archív – školenia

Školenie /

SPF sa zúčastnil školenia policajtov a prokurátorov v Košiciach

V priestoroch Inštitútu Vzdelávania Veterinárnych lekárov v Košiciach dnes prebehlo školenie príslušníkov Policajného zboru SR a prokurátorov z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavnými témami školenia, ktoré bolo zorganizované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, boli nájomné vzťahy v poľnohospodárstve a systém priamych a projektových podpôr z Európskej únie.▸ ...