Archív – stanovisko

Stanovisko /

Minulosť na SPF dobieha predstaviteľov vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD

Zatýkanie počas policajnej akcie Barón sa netýka súčasných štatutárov a ani zamestnancov SPF. Minulosť dobieha politických reprezentantov za vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD v súvislosti s kriminálnymi činmi okolo reštitučných konaní ...
Stanovisko /

Aj s polenami pod nohami IDEME ĎALEJ

Slovenský pozemkový fond pod vedením generálneho riaditeľa Jána Marosza reaguje na nedávne výhrady, obvinenia a osočovania, ktoré sa objavili v médiách. Poškodzujú dobré meno fondu, urážajú súčasných zamestnancov a vedome šíria nepravdy ...
Stanovisko /

Od zdedených nevybavených spisov k väčšej spokojnosti žiadateľov a lepšiemu hospodáreniu so štátnou pôdou

Zdedená nakopená agenda, roky čakajúci žiadatelia či sťažnosti na priebeh a výsledky konaní – to je len zlomok problémov, ktoré sa v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) darí riešiť vďaka projektu „Spisová zápcha“. Súčasné vedenie na čele s Jánom Maroszom zdedilo po svojich predchodcoch takmer 28-tisíc nevybavených spisov ...
#public, Stanovisko /

Pracovné stretnutie so zástupcami ASYF

Dňa 24.9.2019 sa na pôde generálneho riaditeľstva SPF uskutočnilo stretnutie generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej a zástupcov Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF. Okrem pripravovanej novely zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách boli predmetom stretnutia konkrétne požiadavky ▸ ...
Stanovisko /

Stanovisko k otázkam redaktorky Veroniky Šmiralovej (aktuality.sk)

STANOVISKO K OTÁZKAM REDAKTORKY VERONIKY ŠMIRALOVEJ (AKTUALITY.SK)▸ ...