Archív – stanovisko

Stanovisko /

Minulosť na SPF dobieha predstaviteľov vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Zatýkanie počas policajnej akcie Barón sa netýka súčasných štatutárov a ani zamestnancov SPF. Minulosť dobieha politických reprezentantov za vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD v súvislosti s kriminálnymi činmi okolo reštitučných konaní.   Súčasné vedenie SPF poskytuje maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní a vzhľadom k prebiehajúcim procesom nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie.   Linky: https://www.aktuality.sk/clanok/S0giY7J/akcia-baron-policia-obvinila-paticu-za-restituciou-zahadneho-francuza/   https://www.aktuality.sk/clanok/ygTE9fx/francuz-ziskal-zahadnou-restituciou-vela-pozemkov-na-slovensku-pripad-ma-dohru-na-naka-uradnik-na-fonde-skoncil/ ...
Čítať viac
Stanovisko /

Aj s polenami pod nohami IDEME ĎALEJ

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond (SPF) pod vedením generálneho riaditeľa Jána Marosza reaguje na nedávne výhrady, obvinenia a osočovania, ktoré sa objavili v médiách. Poškodzujú dobré meno fondu, urážajú súčasných zamestnancov a vedome šíria nepravdy. SPF reaguje na jednotlivé témy nasledovne: Ľubomír Haviernik Ľubomír Haviernik pracoval na pozícii riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa (GR). Skončenie jeho pracovného pomeru v skúšobnej dobe mu bolo oznámené na pracovisku osobne, a to ku 2. septembru 2022, o čom mu bolo zaslané aj písomné oznámenie, ktoré si v odbernej lehote však nevyzdvihol. V dobe od 30. augusta do 2. septembra 2022 stihol začať čerpať PN-ku. Tú napokon ukončil až vo februári 2023. Dňa 21. februára ...
Čítať viac
Stanovisko /

Od zdedených nevybavených spisov k väčšej spokojnosti žiadateľov a lepšiemu hospodáreniu so štátnou pôdou

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@ Zdedená nakopená agenda, roky čakajúci žiadatelia či sťažnosti na priebeh a výsledky konaní – to je len zlomok problémov, ktoré sa v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) darí riešiť vďaka projektu „Spisová zápcha“.   Súčasné vedenie na čele s Jánom Maroszom zdedilo po svojich predchodcoch takmer 28-tisíc nevybavených spisov. To je jasný dôkaz o tom, že dokumenty sa v minulých rokoch vo fonde kopili, a preto vybavenie jednej žiadosti trvalo v priemere tri roky.   V praxi to vyzeralo aj tak, že bežní žiadatelia čakali neprimerane dlho, zatiaľ čo úspech pri získaní štátnej pôdy mali zväčša len "vybavovači".   Tí ...
Čítať viac
#public, Stanovisko /

Pracovné stretnutie so zástupcami ASYF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Dňa 24.09.2019 sa na pôde generálneho riaditeľstva SPF uskutočnilo pracovné stretnutie generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej a zástupcov Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF. Okrem pripravovanej novely zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách boli predmetom stretnutia konkrétne požiadavky týkajúce sa prístupu mladých farmárov k pôde v správe a nakladaní SPF. Zástupcovia ASYF-u boli zároveň vyzvaní, aby SPF informovali o prípadoch, kedy fond nemal reagovať na doručenie žiadosti o prenájom, s tým, že každý takýto prípad fond preverí ...
Čítať viac
Stanovisko /

Stanovisko k otázkam redaktorky Veroniky Šmiralovej (aktuality.sk)

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Stanovisko k otázkam_AKTUALITY.SK ...
Čítať viac