Archív – tlačové správy

Tlačová správa

Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejnil odpočet za uplynulý rok, zameral sa na sedem kľúčových oblastí

Rok 2019 hodnotím veľmi pozitívne,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Reaguje tak na sumár realizovaných aktivít a projektov za uplynulý rok, ktorý SPF zverejnil na svojej internetovej stránke. Podieľali sme na tvorbe legislatívy, zvyšovali podporu pre mladých farmárov a pri budovaní cyklotrás. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Po rekonštrukcii administratívnej budovy v Trenčíne SPF zveľaďuje svoje priestory v Nitre

Po rekonštrukcii administratívnej budovy Regionálneho odboru v Trenčíne, realizovanej v roku 2018, sa Slovenský pozemkový fond rozhodol zveľadiť aj priestory a okolie regionálneho odboru v Nitre. Do rekonštrukcie fond investuje viac ako 600 tisíc EUR. Ide o prvú významnejšiu investíciu do budovy, v ktorej nitrianske pracovisko SPF sídli. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF pokračuje v štvorročnom boji o pozemky za milióny eur. V spore figurujú rovnaké mená ako v kauze Slanské lesy

Slovenský pozemkový fond je v ďalšom spore za milióny eur. Tentokrát žalobou o určenie vlastníctva, podanou na okresnom súde v Trebišove, bráni záujmy Slovenskej republiky a nezistených vlastníkov, ktoré boli dotknuté neoprávneným dedením konfiškovaných pozemkov grófa Ladislava Berchtolda ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond prijal na svojej pôde poľnohospodárov z okresov Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Galanta. Stretnutie inicioval zástupca SPPK v Rade SPF

Včera, t. j. 10.12.2019, sa v poobedných hodinách na pôde generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu /SPF/ uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia SPF s poľnohospodármi z okresov Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Galanta ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF podporí plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumou 3 milióny EUR

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2018. Ten v uplynulom roku predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR. Finančné prostriedky prijaté z prenájmu a predaja pozemkov, ktoré má SPF v správe a nakladaní, búdu investované aj do podpory plnenia mimoprodukčných funkcií lesov ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Rada SPF sa zaoberala námietkami spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o., konateľa spoločnosti vypočuli jej členovia. Návrh zmluvy pre spoločnosť AZ AGRO TRADE s. r. o. bol pre podané námietky stiahnutý

Rada Slovenského pozemkového fondu na dnešnom svojom zasadnutí stiahla z prerokovania návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00 ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Stanovisko SPF k brífingu hnutia OĽaNO: Slovenský pozemkový fond postupuje podľa platných predpisov

Dnes, o 13:00 zvolalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v Press centre Národnej rady Slovenskej republiky brífing na tému: „Ako Slovenský pozemkový fond okráda slovenských farmárov“. Slovenský pozemkový fond sa dôsledne ohradzuje voči obvineniam z podvodu, ktoré odzneli na predmetnom podujatí.„Postupujeme podľa platných predpisov, ktoré jasne definujú podmienky prenájmu pozemkov od SPF. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podpísali dohodu o spolupráci

V amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dnes, t. j. 26. novembra 2019, zástupcovia Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK) slávnostne podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Účelom uzatvorenej dohody je vytvoriť podmienky pre aktívnu spoluprácu, s cieľom zabezpečiť jednotný postup ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF: Nemáme kompetencie riešiť užívateľské spory

Slovenský pozemkový fond, ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov, nemá kompetencie riešiť užívateľské spory medzi farmármi. Fond sa preto rozhodol reagovať na čoraz častejšie účelové podania, ktorými sa subjekty snažia dostať k pôde SPF tak, že poukazujú na porušovanie podmienok nájmu zo strany zmluvných partnerov SPF, alebo iné skutočnosti ▸
Čítať viac