Archív – tlačové správy

#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejňuje nájomné zmluvy

Slovenský pozemkový fond (SPF) dnes na svojej webovej stránke uverejnil všetky nájomné zmluvy, a to aj tie z minulosti. V prípade nejasností je k dispozícií emailová adresa problemsnajmom@pozfond.sk ...
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond: hľadáme priestor na zlepšovanie

Od 1.11.2021 je generálnym riaditeľom SPF Ján Marosz. Vzniká tím odborníkov, ktorí v SPF uskutočňujú očakávané zmeny, výsledkom ktorých bude urýchlenie procesov a zamedzia korupčnému správaniu ...
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond spúšťa elektronické podpisovanie odosielanej korešpondencie

Slovenský pozemkový fond spúšťa v skúšobnej prevádzke podpisovanie odosielanej korešpondencie kvalifikovaným elektronickým podpisom ...
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejnil prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv

Slovenský pozemkový fond /SPF/ zverejnil na svojej internetovej stránke prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely. Prehľady zmlúv boli zverejnené za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti a transparentnosti postupov pri prenájme pozemkov, ktoré spravuje SPF ...
#public, Tlačová správa /

Stanovisko SPF k vyjadreniam ministra Vlčana po rokovaní Vlády SR

K dnešným vyjadreniam ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, p. Vlčana, po rokovaní Vlády SR Slovenský pozemkový fond uvádza, že spor “Slanské lesy” bol právoplatne ukončený v roku 2014. Počas celého trvania súdneho sporu bola zastupujúcou advokátkou Slovenského pozemkového fondu JUDr. Sopková. SPF uzatvoril zmluvu o právnej pomoci s AK Miškovič až v roku 2020 ...
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond uspel v súdnom spore so spoločnosťou A.L.K. Humenné, spol. s r.o.

V súdnom spore, v ktorom sa spoločnosť A.L.K. Humenné, spol. s r.o. domáhala zaplatenia 434.414,35 EUR s príslušenstvom z titulu nároku na náhradu škody voči SPF, Krajský súd v Prešove na základe odvolania podaného Slovenským pozemkovým fondom zmenil rozsudok Okresného súdu Humenné zo dňa 07.06.2019 tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol ...
#public, Tlačová správa /

Rozhovor s novou generálnou riaditeľkou SPF

V rozhovore s novou generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu Mgr. Janou Štilichovou sa o. i. dozviete aké zmeny plánuje na pozemkovom fonde, čo si myslí o zadržaní a väzbe svojej predchodkyne, ako na fonde uzavreli tému okolo advokáta Michala Miškoviča, čo prinesie nová reorganizácia systému práce na úrade a kedy a ako sa vysporiadajú všetky reštitúcie na Slovensku ...
#public, Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov bude vyhlásený ďalší rozsudok

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, Krajský súd v Prešove vyhlási ďalší rozsudok ...
#public, Tlačová správa /

Doplňujúca informácia k tlačovému brífingu ministra pôdohospodárstva k úprave výšky nájomného za pôdu SPF

V nadväznosti na tlačový brífing Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jána Mičovského, ktorý sa uskutočnil v Bratislave dňa 15. júla 2020 (záznam dostupný na https://tv.teraz.sk/live/x7v0rudmicovsky/18220/) Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) zverejňuje túto doplňujúcu informáciu k dôvodom úpravy výšky nájomného za pôdu v správe a nakladaní SPF ...