Archív – tlačové správy

#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond uspel v súdnom spore so spoločnosťou A.L.K. Humenné, spol. s r.o.

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V súdnom spore, v ktorom sa spoločnosť A.L.K. Humenné, spol. s r.o. domáhala zaplatenia 434.414,35 EUR s príslušenstvom z titulu nároku na náhradu škody voči SPF, Krajský súd v Prešove na základe odvolania podaného Slovenským pozemkovým fondom zmenil rozsudok Okresného súdu Humenné zo dňa 07.06.2019 tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol. Nárok na náhradu škody spoločnosť A.L.K. Humenné, spol. s r.o. ako žalobca vo vzťahu k SPF ako žalovanému odvodzovala od skutočnosti, že SPF nemal rešpektovať platný nájomný vzťah k poľnohospodárskym pozemkom v katastrálnych územiach Výrava a Svetlice v okrese Medzilaborce. Ten mal podľa názoru žalobcu trvať aj po roku 2009. Keďže SPF prenajal tieto poľnohospodárske pozemky tretej osobe, podľa žalobcu ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Rozhovor s novou generálnou riaditeľkou SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V rozhovore s novou generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu Mgr. Janou Štilichovou, ktorý je dostupný na internetovej stránke denníka aktuality.sk (www.aktuality.sk/clanok/906672/nova-sefka-pozemkoveho-fondu-o-zatykani-som-presvedcena-ze-byvala-riaditelka-v-korupcii-prsty-nema/), sa o. i. dozviete aké zmeny plánuje na pozemkovom fonde, čo si myslí o zadržaní a väzbe svojej predchodkyne, ako na fonde uzavreli tému okolo advokáta Michala Miškoviča, čo prinesie nová reorganizácia systému práce na úrade a kedy a ako sa vysporiadajú všetky reštitúcie na Slovensku ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov bude vyhlásený ďalší rozsudok

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, Krajský súd v Prešove vyhlási ďalší rozsudok. Krajský súd v Prešove v pondelok 30. novembra 2020 vyhlási rozsudok, ktorým rozhodol o odvolaní žalobcu DIGITAL FLOOR LTD podanom voči rozsudku Okresného súdu v Prešove z 21. októbra 2019. Týmto rozsudkom prvostupňový súd v celom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti DIGITAL FLOOR LTD o náhradu škody vo výške takmer 16 miliónov EUR s príslušenstvom, čím SPF ako žalovanému priznal plný procesný úspech vo veci. Žalobca sa proti tomuto rozsudku odvolal. Nakoľko o podanom odvolaní rozhodoval Krajský súd v Prešove ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Doplňujúca informácia k tlačovému brífingu ministra pôdohospodárstva k úprave výšky nájomného za pôdu SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V nadväznosti na tlačový brífing Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jána Mičovského, ktorý sa uskutočnil v Bratislave dňa 15. júla 2020 (záznam dostupný na https://tv.teraz.sk/live/x7v0rudmicovsky/18220/) Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) zverejňuje túto doplňujúcu informáciu k dôvodom úpravy výšky nájomného za pôdu v správe a nakladaní SPF. SPF už od roku 2018 analyzoval spôsob stanovenia nájomného v nájomných zmluvách fondu, vrátane existujúcich nájomných zmlúv, a to jednak z dôvodu ustanovenia zákonnej definície obvyklej výšky nájomného v § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení účinnom od 1.5.2018, ale ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Naši farmári potrebujú pomoc. Slovenský pozemkový fond žiadajú o odklad nájomného za pôdu

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenskí poľnohospodári sú v patovej situácii. Kvôli pandémii ochorenia COVID-19 zavádzajú na farmách tvrdé opatrenia, ktorými sa snažia ochrániť úrodu i zamestnanosť. A najnovšie požiadali o pomoc aj Slovenský pozemkový fond. Potrebujú totiž odložiť splatnosť nájomného za poľnohospodárske pozemky v správe fondu o šesť mesiacov. „Farmári sú tí, ktorí zabezpečujú potravinovú sebestačnosť našej krajiny. Pomôžeme im a verím, že nájdeme i ďalšie spoločné riešenia, vďaka ktorým zvládnu toto náročné obdobie,“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenské pozemkového fondu. O odklad nájomného požiadali sami farmári a tiež Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Tá cez svojho predsedu Emila Macha zároveň apelovala aj na to, aby bolo i naďalej zabezpečené plynulé fungovanie Rady Slovenského ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Spoločnosť AXXON vzala späť svoju žiadosť o nájom

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Spoločnosť AXXON, s.r.o. vzala späť svoju žiadosť o nájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu v okrese Nové Zámky, predmetom ktorej bola pôda o celkovej výmere viac ako 500 hektárov. Spoločnosť sa pre tento krok rozhodla vzhľadom na negatívny priebeh pracovného stretnutia vo veci prenájmu pozemkov v katastrálnych územiach Dolný Ohaj, Dubník, Gbelce, Nové Zámky, Ondrochov, ktoré sa z iniciatívy generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej uskutočnilo dňa 6. marca 2020. Dôvodom späťvzatia žiadosti je taktiež ochrana dobrého mena spoločnosti, ktoré bolo dotknuté medializáciou celého prípadu. Slovenský pozemkový fond písomné späťvzatie prijal s tým, že pri nájme pozemkov v predmetných katastroch bude tak ako doteraz ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu sa odkladá

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond oznamuje, že zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré bolo naplánované na štvrtok 26. marca 2020, sa neuskutoční. Dôvodom odloženia zasadnutia sú opatrenia prijaté Slovenským pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Rada fondu bude opäť zasadať v náhradnom termíne, keď to umožní aktuálna situácia. Pripomíname, že v súvislosti koronavírusom COVID-19 Slovenský pozemkový fond prijal viacero opatrení. Predovšetkým boli od stredy 11. marca 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF a od pondelka 16. marca 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. Všetky vyššie uvedené opatrenia platia až do odvolania ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Stretnutie so žiadateľmi o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF v okrese Nové Zámky dohodu neprinieslo

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Riešenie situácie ohľadom pozemkov v okrese Nové Zámky si vyžiada rozsiahlejší dialóg s dotknutými stranami. Tento záver vyplynul z prvého pracovného stretnutia zástupcov Slovenského pozemkového fondu a žiadateľov o prenájom pozemkov v okrese Nové Zámky, ktoré sa uskutočnilo dnes, 6. marca 2020 na pôde Regionálneho odboru SPF. Okrem záujemcov o prenájom sa rokovania sa zúčastnil aj budúci poslanec NR SR za Sme rodina Patrick Linhard. Stretnutie inicioval Slovenský pozemkový fond na základe minulotýždňového zasadnutia Rady SPF, na ktorom Rada stiahla viacero návrhov nájomných zmlúv pre žiadateľov o nájom pozemkov v katastrálnych územiach novozámockého okresu. „Keďže dnešné stretnutie nesmerovalo ku konštruktívnemu riešeniu prenájmu pozemkov v dotknutých katastrálnych územiach, ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Rada SPF opätovne prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o.

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Rada Slovenského pozemkového fondu na svojom zajtrajšom zasadnutí opäť prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00, uzatvorenej medzi Slovenským pozemkovým fondom a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o., ktorý namietala spoločnosť p. Dušana Krnáča D.K.AGRO, spol. s r.o.. Tak, ako to bolo zo strany členov Rady SPF prisľúbené konateľovi spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o. ešte v novembri minulého roku, námietky voči návrhu dodatku boli prešetrené. Predmetnom dodatku je len zmena identifikačných údajov nájomcu, ktorým sa na základe právneho nástupníctva po pôvodnom nájomcovi CORONA GROUP, s.r.o. stala spoločnosť JRD Rakovec, s.r.o.. Nájomná zmluva je platná a účinná  do 31.10.2020 a Slovenský pozemkový fond musí rešpektovať skutočnosť, ...
Čítať viac