Archív – tlačové správy

#public, Tlačová správa /

SPF ide za mladými farmármi priamo do regiónov. Kluby mladých farmárov prinesú sériu prednášok nielen o nájme pôdy.

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Bratislava – Slovenský pozemkový fond aj v tomto roku pokračuje v dialógu s mladými farmármi. Už 21. a 22. februára 2020 sa zúčastní prvého zo série tohtoročných Klubov mladých farmárov, ktoré organizuje Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF. „Účasťou na kluboch deklarujeme záujem SPF naďalej otvorene diskutovať s mladými farmármi a zorientovať ich nielen v aktuálnych podmienkach nájmu pôdy od SPF, ale aj v otázkach týkajúcich sa možností majetkoprávneho usporiadania pozemkov,“ hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu s tým, že vzdelávanie žiadateľov je aj naďalej jednou z kľúčových aktivít SPF. Mladí farmári, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR prináša výsledky

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Milí novinári, v novembri 2018 uzatvoril Slovenský pozemkový fond (SPF) memorandum o spolupráci s Lesmi SR, š. p., (Lesy SR). Čo bolo cieľom predmetného memoranda a ako sa tento cieľ darí napĺňať sa dočítate v priloženej tlačovej správe. Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Rokovanie rady ZMOS aj so zástupcom SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V stredu 5. februára 2020 sa uskutoční v poradí 8. rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/. Predmetnom rokovania bude okrem iného aj návrh spoločného postupu ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom pri vysporiadaní pozemkov. Na rokovaní k tejto téme vystúpi generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová s pripravenou prezentáciou. Účasť na rokovaní Rady ZMOS nadväzuje na spoluprácu, ktorú SPF a ZMOS rozvíja už od roku 2017 s viacerými pozitívnymi výsledkami v podobe spoločných projektov. V najbližšej dobe fond pripravuje interaktívne workshopy pre zástupcov obcí a miest na regionálnej úrovni, ktorých cieľom je osveta a zlepšenie vzájomnej komunikácie. Z pohľadu fondu najdôležitejšími témami sú: informácia starostom k výrubom ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond sa dištancuje od sporov medzi záujemcami o Poľovný revír Nenince

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond sa dňa 28.1.2020 zúčastnil zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Nenince. Poverený zástupca SPF informoval vlastníkov a splnomocnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov, že nakoľko je v súčasnosti vedený súdny spor o užívanie poľovného revíru viažuci sa k prechádzajúcemu zhromaždeniu vlastníkov, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.12.2017, a na ktorom SPF prejavil svoju vôľu a hlasoval o užívaní predmetného poľovného revíru, SPF nebude až do skončenia predmetného súdneho sporu duplicitne hlasovať v rovnakej veci ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejnil odpočet za uplynulý rok, zameral sa na sedem kľúčových oblastí

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Bratislava – „Rok 2019 hodnotím veľmi pozitívne,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Reaguje tak na sumár realizovaných aktivít a projektov za uplynulý rok, ktorý SPF zverejnil na svojej internetovej stránke. „Podieľali sme na tvorbe legislatívy, zvyšovali podporu pre mladých farmárov a pri budovaní cyklotrás, uspeli sme vo viacerých právnych sporoch, napríklad v kauze Veľký Slavkov, iniciovali sme nové spolupráce, dokončili začaté projekty a súčasne rozbehli nové, ktoré sa dotýkajú najmä elektronizácie a modernizácie úradu,“ vymenúva generálna riaditeľka. Kľúčovým cieľom však podľa nej aj naďalej ostáva vytváranie prostredia pre otvorený dialóg s odbornou i širokou verejnosťou v otázkach nájmu ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Po rekonštrukcii administratívnej budovy v Trenčíne SPF zveľaďuje svoje priestory v Nitre

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Po rekonštrukcii administratívnej budovy Regionálneho odboru v Trenčíne, realizovanej v roku 2018, sa Slovenský pozemkový fond rozhodol zveľadiť aj priestory a okolie regionálneho odboru v Nitre. Do rekonštrukcie fond investuje viac ako 600 tisíc EUR. Ide o prvú významnejšiu investíciu do budovy, v ktorej nitrianske pracovisko SPF sídli od roku 1992. Na základe výsledku verejného obstarávania práce realizuje spoločnosť PP INVEST, s.r.o. Zmluvný termín ukončenia diela je v septembri tohto roku. Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce bol regionálny odbor SPF Nitra presťahovaný do náhradných priestorov v budove Agroinštitútu, š.p. na Akademickej ulici č. 4 v Nitre. V dočasných náhradných priestoroch sú pracovníci ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

SPF pokračuje v štvorročnom boji o pozemky za milióny eur. V spore figurujú rovnaké mená ako v kauze Slanské lesy

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond je v ďalšom spore za milióny eur. Tentokrát žalobou o určenie vlastníctva, podanou na okresnom súde v Trebišove, bráni záujmy Slovenskej republiky a nezistených vlastníkov, ktoré boli dotknuté neoprávneným dedením konfiškovaných pozemkov grófa Ladislava Berchtolda v rozsahu niekoľko stoviek hektárov. Závažnosťou veci, aj veľkosťou, ide o spor podobný súdnemu konaniu voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. Len pre pripomenutie: súdy tu v sérii konaní už čiastočne rozhodli v prospech Slovenského pozemkového fondu a LESOV SR, a síce,  že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. získali na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní, nepatria tejto spoločnosti, ale ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond prijal na svojej pôde poľnohospodárov z okresov Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Galanta. Stretnutie inicioval zástupca SPPK v Rade SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Včera, t. j. 10.12.2019, sa v poobedných hodinách na pôde generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu /SPF/ uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia SPF s poľnohospodármi z okresov Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Galanta. Stretnutie inicioval zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory /SPPK/ v Rade Slovenského pozemkového fondu, Ing. Oliver Šiatkovský a okrem poľnohospodárskych subjektov sa ho zúčastnili aj starosta obce Horné Saliby Ing. Pavol Hodosy, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Galante Ing. Peter Horváth a predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová. Po vzájomnom vysvetlení situácie týkajúcej sa prenájmu pozemkov v katastrálnom území Horné Saliby a ďalších katastrálnych územiach Trnavského a Nitrianskeho kraja sa zúčastnené strany dohodli ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

SPF podporí plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumou 3 milióny EUR

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2018. Ten v uplynulom roku predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR.Finančné prostriedky prijaté z prenájmu a predaja pozemkov, ktoré má SPF v správe a nakladaní, búdu investované aj do podpory plnenia mimoprodukčných funkcií lesov. Slovenský pozemkový fond zo svojho hospodárskeho výsledku za rok 2018, ktorý predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR, vyčlení pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumu 3 milióny EUR. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku SPF za rok 2018 dnes schválila Vláda SR. „Cieľom Slovenského pozemkového fondu je investovať finančné prostriedky ...
Čítať viac