Archív – tlačové správy

#public, Tlačová správa /

Zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu sa odkladá

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond oznamuje, že zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré bolo naplánované na štvrtok 26. marca 2020, sa neuskutoční. Dôvodom odloženia zasadnutia sú opatrenia prijaté Slovenským pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Rada fondu bude opäť zasadať v náhradnom termíne, keď to umožní aktuálna situácia. Pripomíname, že v súvislosti koronavírusom COVID-19 Slovenský pozemkový fond prijal viacero opatrení. Predovšetkým boli od stredy 11. marca 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF a od pondelka 16. marca 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. Všetky vyššie uvedené opatrenia platia až do odvolania ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Stretnutie so žiadateľmi o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF v okrese Nové Zámky dohodu neprinieslo

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Riešenie situácie ohľadom pozemkov v okrese Nové Zámky si vyžiada rozsiahlejší dialóg s dotknutými stranami. Tento záver vyplynul z prvého pracovného stretnutia zástupcov Slovenského pozemkového fondu a žiadateľov o prenájom pozemkov v okrese Nové Zámky, ktoré sa uskutočnilo dnes, 6. marca 2020 na pôde Regionálneho odboru SPF. Okrem záujemcov o prenájom sa rokovania sa zúčastnil aj budúci poslanec NR SR za Sme rodina Patrick Linhard. Stretnutie inicioval Slovenský pozemkový fond na základe minulotýždňového zasadnutia Rady SPF, na ktorom Rada stiahla viacero návrhov nájomných zmlúv pre žiadateľov o nájom pozemkov v katastrálnych územiach novozámockého okresu. „Keďže dnešné stretnutie nesmerovalo ku konštruktívnemu riešeniu prenájmu pozemkov v dotknutých katastrálnych územiach, ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Rada SPF opätovne prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o.

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Rada Slovenského pozemkového fondu na svojom zajtrajšom zasadnutí opäť prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00, uzatvorenej medzi Slovenským pozemkovým fondom a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o., ktorý namietala spoločnosť p. Dušana Krnáča D.K.AGRO, spol. s r.o.. Tak, ako to bolo zo strany členov Rady SPF prisľúbené konateľovi spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o. ešte v novembri minulého roku, námietky voči návrhu dodatku boli prešetrené. Predmetnom dodatku je len zmena identifikačných údajov nájomcu, ktorým sa na základe právneho nástupníctva po pôvodnom nájomcovi CORONA GROUP, s.r.o. stala spoločnosť JRD Rakovec, s.r.o.. Nájomná zmluva je platná a účinná  do 31.10.2020 a Slovenský pozemkový fond musí rešpektovať skutočnosť, ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

SPF ide za mladými farmármi priamo do regiónov. Kluby mladých farmárov prinesú sériu prednášok nielen o nájme pôdy.

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Bratislava – Slovenský pozemkový fond aj v tomto roku pokračuje v dialógu s mladými farmármi. Už 21. a 22. februára 2020 sa zúčastní prvého zo série tohtoročných Klubov mladých farmárov, ktoré organizuje Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF. „Účasťou na kluboch deklarujeme záujem SPF naďalej otvorene diskutovať s mladými farmármi a zorientovať ich nielen v aktuálnych podmienkach nájmu pôdy od SPF, ale aj v otázkach týkajúcich sa možností majetkoprávneho usporiadania pozemkov,“ hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu s tým, že vzdelávanie žiadateľov je aj naďalej jednou z kľúčových aktivít SPF. Mladí farmári, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR prináša výsledky

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Milí novinári, v novembri 2018 uzatvoril Slovenský pozemkový fond (SPF) memorandum o spolupráci s Lesmi SR, š. p., (Lesy SR). Čo bolo cieľom predmetného memoranda a ako sa tento cieľ darí napĺňať sa dočítate v priloženej tlačovej správe. Memorandum o spolupráci medzi SPF a Lesmi SR ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Rokovanie rady ZMOS aj so zástupcom SPF

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@V stredu 5. februára 2020 sa uskutoční v poradí 8. rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/. Predmetnom rokovania bude okrem iného aj návrh spoločného postupu ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom pri vysporiadaní pozemkov. Na rokovaní k tejto téme vystúpi generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová s pripravenou prezentáciou. Účasť na rokovaní Rady ZMOS nadväzuje na spoluprácu, ktorú SPF a ZMOS rozvíja už od roku 2017 s viacerými pozitívnymi výsledkami v podobe spoločných projektov. V najbližšej dobe fond pripravuje interaktívne workshopy pre zástupcov obcí a miest na regionálnej úrovni, ktorých cieľom je osveta a zlepšenie vzájomnej komunikácie. Z pohľadu fondu najdôležitejšími témami sú: informácia starostom k výrubom ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond sa dištancuje od sporov medzi záujemcami o Poľovný revír Nenince

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Slovenský pozemkový fond sa dňa 28.1.2020 zúčastnil zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Nenince. Poverený zástupca SPF informoval vlastníkov a splnomocnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov, že nakoľko je v súčasnosti vedený súdny spor o užívanie poľovného revíru viažuci sa k prechádzajúcemu zhromaždeniu vlastníkov, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.12.2017, a na ktorom SPF prejavil svoju vôľu a hlasoval o užívaní predmetného poľovného revíru, SPF nebude až do skončenia predmetného súdneho sporu duplicitne hlasovať v rovnakej veci ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejnil odpočet za uplynulý rok, zameral sa na sedem kľúčových oblastí

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Bratislava – „Rok 2019 hodnotím veľmi pozitívne,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Reaguje tak na sumár realizovaných aktivít a projektov za uplynulý rok, ktorý SPF zverejnil na svojej internetovej stránke. „Podieľali sme na tvorbe legislatívy, zvyšovali podporu pre mladých farmárov a pri budovaní cyklotrás, uspeli sme vo viacerých právnych sporoch, napríklad v kauze Veľký Slavkov, iniciovali sme nové spolupráce, dokončili začaté projekty a súčasne rozbehli nové, ktoré sa dotýkajú najmä elektronizácie a modernizácie úradu,“ vymenúva generálna riaditeľka. Kľúčovým cieľom však podľa nej aj naďalej ostáva vytváranie prostredia pre otvorený dialóg s odbornou i širokou verejnosťou v otázkach nájmu ...
Čítať viac
#public, Tlačová správa /

Po rekonštrukcii administratívnej budovy v Trenčíne SPF zveľaďuje svoje priestory v Nitre

@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICAiLCJhZnRlciI6IiB8ICIsImRhdGVfZm9ybWF0IjoiZGVmYXVsdCIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IiJ9fQ==@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiICIsImFmdGVyIjoiIiwibGlua190b190ZXJtX3BhZ2UiOiJvbiIsInNlcGFyYXRvciI6InwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Po rekonštrukcii administratívnej budovy Regionálneho odboru v Trenčíne, realizovanej v roku 2018, sa Slovenský pozemkový fond rozhodol zveľadiť aj priestory a okolie regionálneho odboru v Nitre. Do rekonštrukcie fond investuje viac ako 600 tisíc EUR. Ide o prvú významnejšiu investíciu do budovy, v ktorej nitrianske pracovisko SPF sídli od roku 1992. Na základe výsledku verejného obstarávania práce realizuje spoločnosť PP INVEST, s.r.o. Zmluvný termín ukončenia diela je v septembri tohto roku. Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce bol regionálny odbor SPF Nitra presťahovaný do náhradných priestorov v budove Agroinštitútu, š.p. na Akademickej ulici č. 4 v Nitre. V dočasných náhradných priestoroch sú pracovníci ...
Čítať viac