Archív – tlačové správy

Tlačová správa

Tlačová správa /

Rokovanie rady ZMOS aj so zástupcom SPF

V stredu 5. februára 2020 sa uskutoční v poradí 8. rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/.  Predmetnom rokovania bude okrem iného aj návrh spoločného postupu ZMOS so Slovenským pozemkovým fondom pri vysporiadaní pozemkov. Na rokovaní k tejto téme vystúpi generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond sa dištancuje od sporov medzi záujemcami o Poľovný revír Nenince

Slovenský pozemkový fond sa dňa 28.1.2019 zúčastnil zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Nenince. Poverený zástupca SPF informoval vlastníkov a splnomocnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov, že nakoľko je v súčasnosti vedený súdny spor o užívanie poľovného revíru. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejnil odpočet za uplynulý rok, zameral sa na sedem kľúčových oblastí

Rok 2019 hodnotím veľmi pozitívne,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Reaguje tak na sumár realizovaných aktivít a projektov za uplynulý rok, ktorý SPF zverejnil na svojej internetovej stránke. Podieľali sme na tvorbe legislatívy, zvyšovali podporu pre mladých farmárov a pri budovaní cyklotrás. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Po rekonštrukcii administratívnej budovy v Trenčíne SPF zveľaďuje svoje priestory v Nitre

Po rekonštrukcii administratívnej budovy Regionálneho odboru v Trenčíne, realizovanej v roku 2018, sa Slovenský pozemkový fond rozhodol zveľadiť aj priestory a okolie regionálneho odboru v Nitre. Do rekonštrukcie fond investuje viac ako 600 tisíc EUR. Ide o prvú významnejšiu investíciu do budovy, v ktorej nitrianske pracovisko SPF sídli. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF pokračuje v štvorročnom boji o pozemky za milióny eur. V spore figurujú rovnaké mená ako v kauze Slanské lesy

Slovenský pozemkový fond je v ďalšom spore za milióny eur. Tentokrát žalobou o určenie vlastníctva, podanou na okresnom súde v Trebišove, bráni záujmy Slovenskej republiky a nezistených vlastníkov, ktoré boli dotknuté neoprávneným dedením konfiškovaných pozemkov grófa Ladislava Berchtolda ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond prijal na svojej pôde poľnohospodárov z okresov Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Galanta. Stretnutie inicioval zástupca SPPK v Rade SPF

Včera, t. j. 10.12.2019, sa v poobedných hodinách na pôde generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu /SPF/ uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia SPF s poľnohospodármi z okresov Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda a Galanta ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF podporí plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumou 3 milióny EUR

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2018. Ten v uplynulom roku predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR. Finančné prostriedky prijaté z prenájmu a predaja pozemkov, ktoré má SPF v správe a nakladaní, búdu investované aj do podpory plnenia mimoprodukčných funkcií lesov ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Rada SPF sa zaoberala námietkami spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o., konateľa spoločnosti vypočuli jej členovia. Návrh zmluvy pre spoločnosť AZ AGRO TRADE s. r. o. bol pre podané námietky stiahnutý

Rada Slovenského pozemkového fondu na dnešnom svojom zasadnutí stiahla z prerokovania návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00 ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Stanovisko SPF k brífingu hnutia OĽaNO: Slovenský pozemkový fond postupuje podľa platných predpisov

Dnes, o 13:00 zvolalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v Press centre Národnej rady Slovenskej republiky brífing na tému: „Ako Slovenský pozemkový fond okráda slovenských farmárov“. Slovenský pozemkový fond sa dôsledne ohradzuje voči obvineniam z podvodu, ktoré odzneli na predmetnom podujatí.„Postupujeme podľa platných predpisov, ktoré jasne definujú podmienky prenájmu pozemkov od SPF. ▸
Čítať viac