Archív – tlačové správy

Tlačová správa

Tlačová správa /

Štát očakáva ďalší rozsudok v spore voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. V hre je tisíc hektárov pôdy v hodnote približne 14 miliónov eur.

Slovenský pozemkový fond a LESY SR čakajú na rozhodnutie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice – okolie voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. Ide o pokračovanie série konaní, v ktorých už čiastočne súdy rozhodli, že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. so sídlom v Trebišove ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF ponechá rozhodnutie o poľovnom revíri Teplá Voda súdom

V súvislosti s prípadom poľovného revíru Teplá voda, ktorý bol v minulosti viac krát medializovaný, Slovenský pozemkový fond informuje, že zmluva o užívaní predmetného poľovného revíru nebola k dnešnému dňu zo strany SPF podpísaná. Dôvodom sú žaloby podané v predmetnej veci, jednak žaloba zo dňa 15.02.2019 o nahradenie prejavu vôle a jednak žaloba z 12.03.2019 o neplatnosť uznesení ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF podal žiadosť o opravu údajov ROEP v Podunajských Biskupiciach

Slovenský pozemkový fond podal začiatkom tohto roka oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Stalo sa tak na základe chybného zápisu údajov o pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Podunajské Biskupice. Dotknuté sú aj plochy, ktoré vykupuje Národná diaľničná spoločnosť pre výstavbu diaľnice D4. Keďže chybné údaje neboli dodnes opravené ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF sa nezúčastní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tomášovce v okrese Lučenec

Na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Tomášovce v okrese Lučenec, ktoré sa má uskutočniť 30. októbra 2019 v Lučenci, Slovenský pozemkový fond svojho zástupcu nedeleguje. Dôvodom zvolania zhromaždenia má byť údajné neplatenie nájomného a nedodržiavanie zákona o poľovníctve zo strany užívateľa tohto revíru ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov padol ďalší rozsudok

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, okresný súd v Prešove dnes rozhodol v prospech Slovenského pozemkového fondu. „Predmetom sporu, v ktorom bolo dnes rozhodnuté, bolo zaplatenie údajnej škody takmer 16 miliónov eur plus úrok z omeškania od roku 2008 spoločnosti DIGITAL FLOOR LTD. Okresný súd žalobu v celom rozsahu zamietol a priznal Slovenskému pozemkovému fondu ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov sa uskutoční ďalšie pojednávanie

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, sa budúci pondelok, t. j. 21. októbra 2019, uskutoční pojednávanie na Okresnom súde v Prešove. „Pojednávanie bolo vytýčené v jednom zo sporov, ktoré sú v predmetnej kauze vedené voči SPF. Tentokrát ide o spor so spoločnosťou DIGITAL FLOOR LTD o zaplatenie údajnej škody takmer 16 miliónov eur plus úrok z omeškania od roku 2008 ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Pri pozemkových úpravách musíme byť aktívni všetci. Zhodli sa lídri agrosektora na konferencii Slovenského pozemkového fondu

Riešenie rozdrobenosti pôdy je kľúčovou agendou všetkých inštitúcií naprieč agrosektorom. Vyplýva to z dnešnej konferencie Ako zjednotiť slovenskú pôdu, ktorú zorganizoval Slovenský pozemkový fond v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Témou sú pritom pozemkové úpravy. Od tých lídri očakávajú, že vyriešia  problém rozdrobenosti, ktorá sa dotýka všetkých odvetví hospodárstva. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF: Našu pôdu musíme zjednotiť. Je to naša priorita

Slovenský pozemkový fond (SPF) volá po aktivite pri riešení problematiky rozdrobenosti pozemkov. Tá totiž nekomplikuje život iba slovenským farmárom, ale aj bežným ľuďom. „Rozdrobenosť pozemkov bráni investíciám, predlžuje realizáciu stavieb vo verejnom záujme ako sú cesty, školy, škôlky, nemocnice či domovy sociálnych služieb,“ približuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond sa opäť predstavil na AGROKOMPLEXE

Na 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. až 25. augusta v Nitre, sa zúčastnil aj Slovenský pozemkový fond. Tento krát sa zameral na zrealizované a pripravované projekty. Návštevníci obľúbeného nitrianskeho výstaviska AGROKOMPLEX mohli už druhý rok po sebe navštíviť informačný stánok Slovenského pozemkového fondu v pavilóne M2 ▸
Čítať viac