Archív – tlačové správy

Tlačová správa

Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond pozýva verejnosť do informačného stánku na výstave AGROKOMPLEX. Predstaví ďalšie novinky z úradu

Slovenský pozemkový fond pozýva verejnosť do informačného stánku na výstave AGROKOMPLEX. Predstaví ďalšie novinky z úradu. Slovenský pozemkový fond má záujem o otvorený dialóg s verejnosťou. Chceme priblížiť nielen fungovanie úradu, ale aj predstaviť množstvo noviniek ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond otvára nové call centrum

Slovenský pozemkový fond pokračuje v modernizácii úradu. Po zavedení úspešného projektu centrálnej podateľne a po prechode na nový registratúrny softvér Fabasoft, prichádza s ďalšou aktivitou, ktorá zefektívni procesy vo fonde. Žiadatelia môžu od 1. augusta kontaktovať Slovenský pozemkový fond aj prostredníctvom nového call centra, ktoré bude v prevádzke na linke 02/20941000 počas pracovných dní ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond podporil projekt záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji 

V Ivanke pri Dunaji sa bude môcť postaviť záchytné parkovisko. Slovenský pozemkový fond totiž odsúhlasil výrub drevín, ktoré sa nachádzajú na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky. Na upresnenie: fond, kde by malo parkovisko vyrásť, tento pozemok pre štát spravuje. Za rozhodnutím Slovenského pozemkového fondu stála nelichotivá dopravná situácia v širšom okolí hlavného mesta a potreba jej riešenia. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Národná rada SR zvolila aj zvyšných dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu

NR SR na svojej prebiehajúcej 46. schôdzi zvolila aj zvyšných dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaných združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. V hlasovaní boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov za členov rady zvolení Michal Sýkora a Ing. Oliver Šiatkovský ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond na seminári v Nitre

V priestoroch Agroinštitútu v Nitre dnes prebieha seminár, ktorý zorganizoval Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR. Seminára sa zúčastňujú aj zástupcovia Slovenského pozemkového fondu, ktorí si pripravili prezentácie týkajúce sa organizácie a kompetencií SPF všeobecne, ďalej problematiky nájomných zmlúv, ako aj predaja poľnohospodárskej pôdy ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond na Celoslovenských dňoch poľa

Slovenský pozemkový fond sa predstavuje na poľnohospodárskej výstave Celoslovenské dňi poľa. VIII. ročník prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat prebieha dnes a zajtra, t.j. 4. a 5. júna v Dvoroch nad Žitavou pri Nových Zámkoch. Pre návštevníkov je pripravený informačný stan, v ktorom zástupcovia SPF poskytnú ďalšie informácie o fonde ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond aj na výstave Celoslovenské dni poľa

Slovenský pozemkový fond sa predstaví na Celoslovenských dňoch poľa. V poradí už VIII. ročník celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat sa uskutoční 4. a 5. júna v Dvoroch nad Žitavou pri Nových Zámkoch. „Slovenský pozemkový fond sa Celoslovenských dní poľa oficiálne zúčastňuje vôbec po prvý krát ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Národná rada Slovenskej republiky zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 45. schôdzi zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaného Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Vo včerajšom tajnom hlasovaní bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov za člena rady zvolený Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Jednoduché pozemkové úpravy zrýchlia vysporiadanie pozemkov. Ak ich začnú farmári aktívne využívať

Veľká rozdrobenosť pozemkov je hlavným nepriateľom slovenských farmárov. A Slovenský pozemkový fond sa to rozhodol urgentne riešiť. Aktívni tu však musia byť aj samotní farmári. „Vo svojich regiónoch nemôžu odkladať jednoduché pozemkové úpravy, vďaka ktorým dôjde k sceľovaniu pozemkov. Ide o podstatne rýchlejší proces ako veľké pozemkové úpravy ▸
Čítať viac