Archív – tlačové správy

Tlačová správa

Tlačová správa /

SPF a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podpísali dohodu o spolupráci

V amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dnes, t. j. 26. novembra 2019, zástupcovia Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK) slávnostne podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Účelom uzatvorenej dohody je vytvoriť podmienky pre aktívnu spoluprácu, s cieľom zabezpečiť jednotný postup ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF: Nemáme kompetencie riešiť užívateľské spory

Slovenský pozemkový fond, ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov, nemá kompetencie riešiť užívateľské spory medzi farmármi. Fond sa preto rozhodol reagovať na čoraz častejšie účelové podania, ktorými sa subjekty snažia dostať k pôde SPF tak, že poukazujú na porušovanie podmienok nájmu zo strany zmluvných partnerov SPF, alebo iné skutočnosti ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Štát očakáva ďalší rozsudok v spore voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. V hre je tisíc hektárov pôdy v hodnote približne 14 miliónov eur.

Slovenský pozemkový fond a LESY SR čakajú na rozhodnutie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice – okolie voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. Ide o pokračovanie série konaní, v ktorých už čiastočne súdy rozhodli, že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. so sídlom v Trebišove ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF ponechá rozhodnutie o poľovnom revíri Teplá Voda súdom

V súvislosti s prípadom poľovného revíru Teplá voda, ktorý bol v minulosti viac krát medializovaný, Slovenský pozemkový fond informuje, že zmluva o užívaní predmetného poľovného revíru nebola k dnešnému dňu zo strany SPF podpísaná. Dôvodom sú žaloby podané v predmetnej veci, jednak žaloba zo dňa 15.02.2019 o nahradenie prejavu vôle a jednak žaloba z 12.03.2019 o neplatnosť uznesení ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF podal žiadosť o opravu údajov ROEP v Podunajských Biskupiciach

Slovenský pozemkový fond podal začiatkom tohto roka oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Stalo sa tak na základe chybného zápisu údajov o pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Podunajské Biskupice. Dotknuté sú aj plochy, ktoré vykupuje Národná diaľničná spoločnosť pre výstavbu diaľnice D4. Keďže chybné údaje neboli dodnes opravené ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF sa nezúčastní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tomášovce v okrese Lučenec

Na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Tomášovce v okrese Lučenec, ktoré sa má uskutočniť 30. októbra 2019 v Lučenci, Slovenský pozemkový fond svojho zástupcu nedeleguje. Dôvodom zvolania zhromaždenia má byť údajné neplatenie nájomného a nedodržiavanie zákona o poľovníctve zo strany užívateľa tohto revíru ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov padol ďalší rozsudok

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, okresný súd v Prešove dnes rozhodol v prospech Slovenského pozemkového fondu. „Predmetom sporu, v ktorom bolo dnes rozhodnuté, bolo zaplatenie údajnej škody takmer 16 miliónov eur plus úrok z omeškania od roku 2008 spoločnosti DIGITAL FLOOR LTD. Okresný súd žalobu v celom rozsahu zamietol a priznal Slovenskému pozemkovému fondu ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov sa uskutoční ďalšie pojednávanie

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, sa budúci pondelok, t. j. 21. októbra 2019, uskutoční pojednávanie na Okresnom súde v Prešove. „Pojednávanie bolo vytýčené v jednom zo sporov, ktoré sú v predmetnej kauze vedené voči SPF. Tentokrát ide o spor so spoločnosťou DIGITAL FLOOR LTD o zaplatenie údajnej škody takmer 16 miliónov eur plus úrok z omeškania od roku 2008 ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Pri pozemkových úpravách musíme byť aktívni všetci. Zhodli sa lídri agrosektora na konferencii Slovenského pozemkového fondu

Riešenie rozdrobenosti pôdy je kľúčovou agendou všetkých inštitúcií naprieč agrosektorom. Vyplýva to z dnešnej konferencie Ako zjednotiť slovenskú pôdu, ktorú zorganizoval Slovenský pozemkový fond v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Témou sú pritom pozemkové úpravy. Od tých lídri očakávajú, že vyriešia  problém rozdrobenosti, ktorá sa dotýka všetkých odvetví hospodárstva. ▸
Čítať viac