Archív – tlačové správy

Tlačová správa

Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond nie je paralyzovaný, SAS zavádza

Slovenský pozemkový fond sa ohradzuje voči včerajším vyjadreniam opozičných poslancov strany Sloboda a Solidarita Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku. Tvrdili, že fond je z dôvodu skončenia trojročného funkčného obdobia členov Rady Slovenského pozemkového fondu od augusta nefunkčný, čo nie je pravda.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Revír Teplú Vodu získala Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky, Uhliská

Nadpolovičná väčšina vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Poľovnom revíri Teplá Voda, schválila na svojom zhromaždení výšku náhrady za užívanie revíra. Tá bola stanovená na čiastku 10 eur za hektár na rok, a to bez ohľadu na druh pozemku.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Poľovný revír Teplá Voda

Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“/ spolu s obcou Pukanec zvoláva Valné zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v Poľovnom revíri Teplá Voda /ďalej aj „PR“/. Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 23.08.2018 o 10:00 hod na Obecnom úrade Pukanec, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec. Verejná vyhláška bola zverejnená v súlade so zákonom. Zasadnutie je neverejné a môžu sa ho zúčastniť len vlastníci poľovných pozemkov, prípadne ich oprávnení zástupcovia.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

OĽaNO a SaS účelovo zavádzajú. Slovenský pozemkový fond obviňujú z nečinnosti v oblasti, ktorá nespadá do jeho právomoci

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam Hnutia OĽaNO a strany SaS, ktoré odzneli včera na tlačovej konferencii. Klamlivo a účelovo na nej obvinili SPF a generálnu riaditeľku SPF JUDr. Adrianu Šklíbovú z nečinnosti vo veci podozrení zo zneužívania, neoprávneného čerpania a netransparentného prideľovania agrodotácií.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Stanovisko SPF k tlačovej konferencii Generálneho prokurátora SR

K vyjadreniam Generálneho prokurátora SR, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii k výsledkom preskúmania trestných vecí týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov, Slovenský pozemkový fond uvádza, že fond o prideľovaní dotácií poľnohospodárom nerozhoduje ani ho nekontroluje.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Na pôde SPF sa uskutočnilo pracovné stretnutie k Poľovnému revíru Teplá Voda.

Dnes 25.6.2018 sa na pôde Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava uskutočnilo pracovné stretnutie k téme: „Ďalšie smerovanie spôsobu užívania spoločného poľovného revíru Teplá Voda". Stretnutia, ktoré bolo iniciované Slovenským pozemkovým fondom, sa zúčastnili zástupcovia najväčších vlastníkov poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Teplá Voda a poľovných združení, ktoré majú záujem o užívanie predmetného revíru.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Vedenie SPF prijalo zástupcov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo

Vedenie Slovenského pozemkového fondu dnes 20.06.2018 prijalo zástupcov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Účelom stretnutia na pôde SPF bolo zahájenie poslaneckého prieskumu na základe iniciatívy generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriany Šklíbovej.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond podporuje verejnoprospešné projekty samospráv

V piatok 25. mája sa v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom uskutočnilo odovzdanie prvých 13,4 kilometrov Vážskej cyklotrasy, ktorá má svojou celkovou dĺžkou 100 km postupne spojiť tri kraje, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský. Na otvorení prvej časti cyklotrasy sa zúčastnil aj zástupca Regionálneho odboru SPF Trenčín.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Vyjadrenie SPF k TK podpredsedníčky NR SR p. Lucie Ďuriš Nicholsonovej z 23.5.2018

Postup pri plnení reštitučného nároku oprávnených osôb Ernest Kahanec a Mgr. Karin Kahancová bol v súlade so zákonom č. 503/2003 Z. z.. Podľa prechodného ustanovenia § 8c sa rokovania o výzvach oprávnených osôb doručených SPF do 28. februára 2011 majú dokončiť podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, v zmysle ktorých je možné oprávnenej osobe poskytnúť náhradné pozemky aj v susednom okrese.▸
Čítať viac