Archív – usmernenie

Usmernenie /

Usmernenie pre žiadateľov o nájom, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva

Slovenský pozemkový fond ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Slovenskej republiky a nezistených vlastníkov touto cestou informuje žiadateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva a majú v riešení návrh nájomnej zmluvy, o možnosti, resp. povinnosti účtovne zachytiť budúci súhrnný výdavok za nájomné, ktoré bude musieť byť doplatené SPF ako prenajímateľovi.▸ ...