Nová mikulášska tradícia SPF

5. decembra 2019 | Oznámenie Slovenský pozemkový fond zavádza novú mikulášsku tradíciu – sadenie stromčekov. „6. december je dňom, kedy sa vzájomne obdarovávame. Aj preto sa Slovenský pozemkový fond rozhodol tento rok začať s mikulášskou tradíciou sadenia stromčekov....

Rada SPF sa zaoberala námietkami spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o., konateľa spoločnosti vypočuli jej členovia. Návrh zmluvy pre spoločnosť AZ AGRO TRADE s. r. o. bol pre podané námietky stiahnutý

28. novembra 2019 | Tlačová správa Rada Slovenského pozemkového fondu na dnešnom svojom zasadnutí stiahla z prerokovania návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00, uzatvorenej medzi Slovenským pozemkovým fondom a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o.,...