V kauze Veľký Slavkov padol ďalší rozsudok

21. októbra 2019 | Tlačová správa V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, okresný súd v Prešove dnes rozhodol v prospech Slovenského pozemkového fondu. „Predmetom sporu,...

Celoslovenská porada zamestnancov SPF

16. októbra 2019 | Oznámenie Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v dňoch 17.10.2019 až 18.10.2019 sa uskutoční celoslovenská pracovná porada zamestnancov SPF. Centrálna podateľňa na generálnom riaditeľstve SPF bude v uvedených dňoch pre...