Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024 | ​Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 7. marca 2024. Verejnosť môže od štvrtka 22. februára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 28....
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024 | ​Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 1. februára 2024. Verejnosť môže od štvrtka 18. januára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 24....
Tlačová správa

Tlačová správa

Tlačová správa | ​Pri príležitosti uvedenia do funkcie nového generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu,  sa dňa 30. novembra 2023 konala tlačová konferencia za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...
Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu

Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu

Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu | ​Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár. O vymenovaní nových...