Koronavírus COVID-19 – opatrenie

10. marca 2020 | Oznam pre verejnosť Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 boli počnúc zajtrajším dňom, t. j. 11. marca 2020, zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych...

Informácie k prenájmu pozemkov

27. februára 2020 | Oznámenie Slovenský pozemkový fond vyriešil dlhodobý problém s neprenajatými pozemkami v katastrálnom území Kolárovo a v okrese Nové Zámky. INFO k prenájmu pozemkov AXXON INFO k prenájmu pozemkov KOLAROVO Na hlavnú stránku ← Ďalší článok...