Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022 8. augusta 2022 | Oznámenie Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022   Rada Slovenského pozemkového fondu (Rada SPF) bude zasadať 08.09.2022. Právne akty, ktoré budú predložené na Rokovanie Rady SPF si môžete pozrieť tu...

Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k. ú. Modra

Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k. ú. Modra 17. mája 2022 | Oznámenie Slovenský pozemkový fond  (ďalej len „SPF“) oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a...