,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti
vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme
s pozemkami neznámych vlastníkov”

REŠTITÚCIE

PRENÁJOM

PREDAJ

USPORIADANIE VLASTNÍCTVA

STAVBY / PREDAJ

VEREJNÝ PRÍSTUP
K INFORMÁCIÁM

ELEKTRONICKÉ ŽIADOSTI

INÉ

Aktuálne oznamy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Postavenie a organizácia SPF

SPF je neštátna, nezávislá a nezisková inštitúcia činnosť fondu riadi generálny riaditeľ, ktorý sa spolu s námestníkom zodpovedajú za výkon funkcie Vláde SR od júna 2017 je generálnou riaditeľkou SPF Adriana Šklíbová činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 11-členná Rada fondu SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.