,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.“

Nájom

Prevod a vecné bremeno

Reštitúcia

Usporiadanie vlastníctva

Pozemkové spoločenstvo
a poľovníctvo

Stanovisko
a vyjadrenie

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické
podania

Kontakty a
organizačné zložky

Aktuálne oznamy
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 2.2.2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 2.2.2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 2. februára 2023. Verejnosť môže do stredy 25. januára 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Zisti, či nie si vlastník pôdy

Zisti, či nie si vlastník pôdy

Slovenský pozemkový fond spúšťa od 1. januára 2023 novú službu a to pravidelné zverejňovanie zoznamu nezistených vlastníkov. Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností.

Spustenie Elektronických služieb

Spustenie Elektronických služieb

Slovenský pozemkový fond spustil do pilotnej prevádzky Elektronické služby SPF. Nachádzajú sa tu elektronické formuláre, ktoré sa využívajú pri podávaní úkonov a písomností voči Slovenskému pozemkovému fondu podľa § 34d ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb.