,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.“

Nájom

Prevod a vecné bremeno

Reštitúcia

Usporiadanie vlastníctva

Pozemkové spoločenstvo
a poľovníctvo

Stanovisko
a vyjadrenie

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické
podania

Kontakty a
organizačné zložky

Aktuálne oznamy
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 5. 10. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 5. 10. 2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 5. októbra 2023.
Verejnosť môže od štvrtka 21. septembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 27. septembra 2023.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 9. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 9. 2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 7. septembra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 24. augusta 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 30. augusta 2023.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 27. 7. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 27. 7. 2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 27. júla 2023. Verejnosť môže od štvrtka 13. júla 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 19. júla 2023.