,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.“

Prenájom
Predaj
Usporiadanie vlastníctva

Reštitúcie

Iné

Verejný prístup
k informáciám

Časté otázky

Kontakty

Aktuálne oznamy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Rada pozemkového fondu prerokovala rekordný počet právnych aktov

Rada pozemkového fondu prerokovala 8. septembra 275 materiálov. Na šiestom riadnom zasadnutí členovia rady okrem iných dokumentov prerokovali až 69 kúpnych, 172 nájomných zmlúv, 31 reštitučných nárokov a tri dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením pozemkov.

Postavenie a organizácia SPF
SPF je neštátna, nezávislá a nezisková inštitúcia činnosť fondu riadi generálny riaditeľ, ktorý sa spolu s námestníkom zodpovedajú za výkon funkcie Vláde SR od júna 2017 je generálnou riaditeľkou SPF Adriana Šklíbová činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 11-členná Rada fondu SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.