,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.”

Nájom

Prevod a vecné bremeno

Reštitúcia

Usporiadanie vlastníctva

Pozemkové spoločenstvo
a poľovníctvo

Stanovisko
a vyjadrenie

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické
podania

Kontakty a
organizačné zložky

Aktuálne oznamy
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 7. marca 2024.
Verejnosť môže od štvrtka 22. februára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 28. februára 2024.

Dohoda o spolupráci medzi SPF a SPPK

Dohoda o spolupráci medzi SPF a SPPK

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu dňa 25. 1. 2024 rokovali so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na témy, ktoré v súčasnosti najviac trápia poľnohospodárov a o možnostiach ich riešenia.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 1. februára 2024.
Verejnosť môže od štvrtka 18. januára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 24. januára 2024.