Pozemkové spoločenstvo hlasuje v prípadoch, v ktorých nemá fond právo člena všetkými hlasmi odpočítanými od podielov fondu, od podielov pozemkového spoločenstva a od podielov zomrelých neprededených vlastníkov, t.j. len hlasmi známych vlastníkov.