Na webovom sídle SPF bol  v októbri 2021 zverejnený zoznam trvajúcich nájomných zmlúv na poľnohospodársky účel, s uvedením nájomcu, č. zmluvy, doby nájmu od – do, katastrálneho územia, okresu. Zároveň je umožnené vyhľadávanie na základe týchto údajov. Zoznam je dostupný na internetovej stránke https://pozfond.sk/najom/platne-najomne-zmluvy/.