K fakturácii náhrady za užívanie poľovného revíru je potrebné po zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru príslušným okresným úradom fondu zaslať:

  • zmluvu o užívaní poľovného revíru
  • notársku zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
  • potvrdenie príslušného okresného úradu o evidencii uvedenej zmluvy o užívaní poľovného revíru.