Áno, za priznaný nárok na pozemok je možné poskytnúť finančnú náhradu. Finančné prostriedky zašle SPF podľa voľby oprávnenej osoby:

a) na adresu

b) na účet v tvare IBAN (zahraničné platby + SWIFT kód)