Áno, SPF má v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka predkupné právo ako každý iný spoluvlastník.