Môžete, navrhnutý pozemok SPF následne preverí z hľadiska možnosti jeho vydania a primeranosti vo vzťahu k pôvodným pozemkom.