Fondu je potrebné bezodkladne zaslať zmenu fakturačnej adresy poľovníckej organizácie.