Odborná konferencia k témam týkajúcim sa SPF

26. septembra 2018 |

V kongresovej sále Agroinštitútu, š. p., Nitra práve prebieha odborná konferencia k téme “PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO Z POHĽADU SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU”.

Tak ako naznačuje názov konferencie, prednášajúci prezentujú viac ako dvesto prítomným účastníkom témy týkajúce sa Slovenského pozemkového fondu.

Materiály k jednotlivým témam sprístupňujeme v elektronickej verzii odbornej ako i laickej verejnosti.

O záveroch z dnešnej konferencie ako aj ďalších pripravovaných aktivitách Slovenského pozemkového fondu Vás budeme informovať na našej internetovej stránke www.pozfond.sk.