SPF na medzinárodnej konferencii v Nitre

12. októbra 2018 |

Generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriana Šklíbová sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“, ktorú v dňoch 11. a 12. októbra 2018 zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR.

V rámci prvého dňa konferencie GR SPF diskutovala za okrúhlym stolom s ďalšími zástupcami agrosektoru o riešení problematiky rozdrobenosti vlastníctva pozemkov v SR, usporiadania pozemkov neznámych vlastníkov, ako aj o význame pozemkových úprav z pohľadu SPF ako prenajímateľa poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov.

Vo svojich vstupoch generálna riaditeľka priblížila postavenie a činnosť Slovenského pozemkového fondu a konkrétne možnosti, ako sa z neznámeho vlastníka môže stať známy vlastník. Taktiež prezentovala spôsoby, akými fond participuje na pozemkových úpravách, či už jednoduchých, alebo komplexných.

Slovenský pozemkový fond podporuje systémové riešenie pri prioritizácii pozemkových úprav a v tejto oblasti aktívne spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.