Kontakty2stlpce

Vyberte váš región a vyhľadajte si kontakty na váš regionálny odbor. Prosíme všetkých klientov, aby dodržiavali stránkové hodiny.

Banská Bystrica
regionálny odbor SPF
Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica
Tel.: 048/2941 420, 421, 422, 424, 425, 426, 428, 726
E-mail: jaroslav.piacek@pozfond.sk
riaditeľ

Bratislava
regionálny odbor SPF
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/20941 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412
E-mail: viktor.horvath@pozfond.sk
riaditeľ

Trnava
regionálny odbor SPF
Vajanského 22
917 01 Trnava
Tel.: 033/2941 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 760, 762
E-mail: tibor.petho@pozfond.sk
riaditeľ

Dolný Kubín
regionálny odbor SPF
Radlinského č. 1729
02601 Dolný Kubín
Tel.: 043/2941 440, 441, 442, 443
E-mail: miriama.zacharova@pozfond.sk
riaditeľka

Dunajská Streda
regionálny odbor SPF
Kúpeľná č. 2
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/2941 450, 451, 453, 454
E-mail: tibor.rudicky@pozfond.sk
riaditeľ

Humenné
regionálny odbor SPF
Námestie slobody č. 13/25
066 01 Humenné
Tel.: 057/2941 470, 471, 472, 473, 475, 476, 478
E-mail: adriana.firkalova@pozfond.sk
riaditeľka

Košice
regionálny odbor SPF
Letná č. 27
043 14 Košice
Tel.: 055/2941 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501
E-mail: vojtech.malatinsky@pozfond.sk
riaditeľ

Liptovský Mikuláš
regionálny odbor SPF
Kollárová č.2
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/2941 530, 531, 532, 533, 534
E-mail: metod.simun@pozfond.sk
riaditeľ

Lučenec
regionálny odbor SPF
Petöfiho 16
984 01 Lučenec
Tel.: 047/2941 520, 521, 522, 523, 524
E-mail: alexander.balaz@pozfond.sk
riaditeľ

Humenné – pracovisko Vranov nad Topľou
regionálny odbor SPF
Kalinčiakova 879
093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/2941 750, 751, 752, 754
E-mail: adriana.firkalova@pozfond.sk
riaditeľka RO Humenné

Martin
regionálny odbor SPF
Bottova 23
036 01 Martin
Tel.: 043/2941 540, 541, 542, 544, 545,
E-mail: martin.canady@pozfond.sk
riaditeľ

Michalovce
regionálny odbor SPF
Špitálska 10
071 01 Michalovce
Tel.: 056/2941 710, 712, 714, 715, 716
E-mail: adriana.firkalova@pozfond.sk
pov. zast. riaditeľa

Nitra
regionálny odbor SPF
Za Hydrocentrálou 6
949 01 Nitra
Tel.: 037/2941 652, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 650, 651, 550
E-mail: ondrej.hrmo@pozfond.sk
riaditeľ

Nitra – pracovisko Levice
regionálny odbor SPF
Pri Podlužianke 3
934 61 Levice
Tel.: 036/2941 511, 512, 513, 514
E-mail: ondrej.hrmo@pozfond.sk
riaditeľ RO Nitra

Nové Zámky
regionálny odbor SPF
Podzámska 9434/34A
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/2941 480, 481, 489, 560, 562, 563, 564
E-mail: atila.kovacs@pozfond.sk
riaditeľ

Poprad
regionálny odbor SPF
Partizánska 704/31
058 01 Poprad
Tel.: 052/2941 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578
E-mail: ivan.tudaj@pozfond.sk
riaditeľ

Poprad – pracovisko Stará Ľubovňa
regionálny odbor SPF
Nám. gen. Štefánika 1
064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/2941 990, 991
E-mail: ivan.tudaj@pozfond.sk
riaditeľ RO Poprad

Považská Bystrica
regionálny odbor SPF
Nám. A. Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/2941 580, 581, 582, 583, 584, 585
E-mail: ludmila.hrabovska@pozfond.sk
riaditeľka

Prešov
regionálny odbor SPF
Keratsínske nám. 1
080 01 Prešov
Tel.: 051/2941 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 890
E-mail: jana.triscikova@pozfond.sk
pov. zast. riaditeľa

Prešov – pracovisko Bardejov
regionálny odbor SPF
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
Tel.: 054/2941 431, 432
E-mail: jana.triscikova@pozfond.sk
pov. zast. riaditeľa RO Prešov

Prešov – pracovisko Svidník
regionálny odbor SPF
MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
Tel.: 054/2941 661, 663
E-mail: jana.triscikova@pozfond.sk
pov. zast. riaditeľa RO Prešov

Trenčín – pracovisko Prievidza
regionálny odbor SPF
Marianska 6
971 01 Prievidza
Tel.: 046/2941 600, 602, 604
E-mail: lubomir.grislo@pozfond.sk
riaditeľ RO Trenčín

Rimavská Sobota
regionálny odbor SPF
Školská 1503
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/2941 610, 611, 612, 613, 614, 615
E-mail: iveta.parobkova@pozfond.sk
riaditeľka

Rožňava
regionálny odbor SPF
Šafárikova 36
048 01 Rožňava
Tel.: 058/2941 620, 621, 622, 623
E-mail: stanislav.stankovic@pozfond.sk
riaditeľ

Trebišov
regionálny odbor SPF
Nám. mieru 1
075 01 Trebišov
Tel.: 056/2941 680, 681, 682, 683
E-mail: alena.mahutova@pozfond.sk
riaditeľka

Trenčín
regionálny odbor SPF
Brigádnická 22
911 01 Trenčín
Tel.: 032/2941 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696
E-mail: lubomir.grislo@pozfond.sk
riaditeľ

Trnava – pracovisko Senica
regionálny odbor SPF
Štefánikova 1318
905 01 Senica
Tel.: 034/2941 630, 632, 633, 634
E-mail: tibor.petho@pozfond.sk
riaditeľ RO Trnava

Zvolen
regionálny odbor SPF
Námestie SNP 50
960 01 Zvolen
Tel.: 045/2941 720, 721, 722, 723, 724, 730, 731, 732
E-mail: jana.pechacova@pozfond.sk
riaditeľka

Žilina
regionálny odbor SPF
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
Tel.: 041/2941 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749
E-mail: iveta.kullova@pozfond.sk
riaditeľ

Trnava – pracovisko Galanta
regionálny odbor SPF
Zoltána Kodálya 29
924 01 Galanta
Tel.: 031/2941 461, 462, 463
E-mail: tibor.petho@pozfond.sk
riaditeľ RO Trnava