Kontakty

Vyberte Vaše okresné mesto a vyhľadajte si kontakty na váš regionálny odbor SPF. Prosíme všetkých klientov, aby dodržiavali úradné hodiny Slovenského pozemkového fondu.

UPOZORNENIE:
V rámci opatrení prijatých Slovenským pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19 sú od stredy 30. septembra 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.

Banská Bystrica

regionálny odbor SPF

Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Bratislava

regionálny odbor SPF

Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trnava

regionálny odbor SPF

Vajanského 22
917 01 Trnava

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Dolný Kubín

regionálny odbor SPF

Radlinského č. 1729
02601 Dolný Kubín

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Dunajská Streda

regionálny odbor SPF

Kúpeľná č. 2
929 01 Dunajská Streda

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Humenné

regionálny odbor SPF

Námestie slobody č. 13/25
066 01 Humenné

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Košice

regionálny odbor SPF

Letná č. 27
043 14 Košice

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Liptovský Mikuláš

regionálny odbor SPF

Kollárová č.2
031 01 Liptovský Mikuláš

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Lučenec

regionálny odbor SPF

Petöfiho 16
984 01 Lučenec

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Humenné – pracovisko Vranov nad Topľou

regionálny odbor SPF

Kalinčiakova 879
093 01 Vranov nad Topľou

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Martin

regionálny odbor SPF

Bottova 23
036 01 Martin

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Michalovce

regionálny odbor SPF

Špitálska ulica 12
071 01 Michalovce

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Nitra

regionálny odbor SPF

Akademická č. 952/4
949 01 Nitra
(dočasné priestory v budove Agroinštitútu, š.p.)

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Nitra – pracovisko Levice

regionálny odbor SPF

Pri Podlužianke 3
934 61 Levice

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Nové Zámky

regionálny odbor SPF

Podzámska 9434/34A
940 01 Nové Zámky

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Poprad

regionálny odbor SPF

Partizánska 704/31
058 01 Poprad

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Poprad – pracovisko Stará Ľubovňa

regionálny odbor SPF

Nám. gen. Štefánika 1
064 01 Stará Ľubovňa

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Považská Bystrica

regionálny odbor SPF

Nám. A. Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Prešov

regionálny odbor SPF

Keratsínske nám. 1
080 01 Prešov

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Prešov – pracovisko Bardejov

regionálny odbor SPF

Dlhý rad 16
085 01 Bardejov

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Prešov – pracovisko Svidník

regionálny odbor SPF

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trenčín – pracovisko Prievidza

regionálny odbor SPF

Marianska 6
971 01 Prievidza

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Rimavská Sobota

regionálny odbor SPF

Školská 1503
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Rožňava

regionálny odbor SPF

Šafárikova 36
048 01 Rožňava

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Trebišov

regionálny odbor SPF

Nám. mieru 1
075 01 Trebišov

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trenčín

regionálny odbor SPF

Brigádnická 22
911 01 Trenčín

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trnava – pracovisko Senica

regionálny odbor SPF

Štefánikova 1318
905 01 Senica

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Zvolen

regionálny odbor SPF

Námestie SNP 50
960 01 Zvolen

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Žilina

regionálny odbor SPF

Sad SNP 667/10
010 01 Žilina

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trnava – pracovisko Galanta

regionálny odbor SPF

Zoltána Kodálya 29
924 01 Galanta

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00