KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36

817 15 Bratislava

ÚRADNÉ HODINY CENTRÁLNEJ PODATEĽNE:
Pondelok až štvrtok            od 07:00 do 15:00
Piatok                                    od 07:00 do 13:00

HLAVNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT (CALL CENTRUM):
Všeobecné informácie a odborné poradenstvo sú poskytované na tel. č.
+421 2 2094 1000
počas pracovných dní
v pondelok až štvrtok v čase od 09:00 do 15:00

v piatok v čase od 09:00 do 13:00

HLAVNÝ E-MAILOVÝ KONTAKT:
info@pozfond.sk

TELEFONICKÉ A E-MAILOVÉ KONTAKTY PODĽA VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI:
V podsekciách SPF Bratislava, Centrá podľa typu agendy, Pre samosprávy a Pre médiá.

OSOBITNÉ E-MAILOVÉ KONTAKTY:
Nahlasovanie korupčného konania zamestnancov SPF
korupcia@pozfond.sk
Nahlasovanie nelegálneho výrubu na pozemkoch v správe a nakladaní SPF
nelegalnyvyrub@pozfond.sk