Kontakty

Prosíme všetkých klientov, aby dodržiavali úradné hodiny Slovenského pozemkového fondu.

UPOZORNENIE:
V rámci opatrení prijatých Slovenským pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19 sú od stredy 30. septembra 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.

Banská Bystrica

regionálny odbor SPF

Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica

Bratislava

regionálny odbor SPF

Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Trnava

regionálny odbor SPF

Vajanského 22
917 01 Trnava

Dunajská Streda

regionálny odbor SPF

Kúpeľná č. 2
929 01 Dunajská Streda

Humenné

regionálny odbor SPF

Námestie slobody č. 13/25
066 01 Humenné

Košice

regionálny odbor SPF

Letná č. 27
043 14 Košice

Liptovský Mikuláš

regionálny odbor SPF

Kollárová č.2
031 01 Liptovský Mikuláš

Lučenec

regionálny odbor SPF

Petöfiho 16
984 01 Lučenec

Humenné – pracovisko Vranov nad Topľou

regionálny odbor SPF

Kalinčiakova 879
093 01 Vranov nad Topľou

Martin

regionálny odbor SPF

Bottova 23
036 01 Martin

Michalovce

regionálny odbor SPF

Špitálska ulica 12
071 01 Michalovce

Nitra

regionálny odbor SPF

Za hydrocentrálou 6
949 01 Nitra

Nitra – pracovisko Levice

regionálny odbor SPF

Pri Podlužianke 3
934 61 Levice

Nové Zámky

regionálny odbor SPF

Podzámska 9434/34A
940 01 Nové Zámky

Poprad

regionálny odbor SPF

Partizánska 704/31
058 01 Poprad

Poprad – pracovisko Stará Ľubovňa

regionálny odbor SPF

Nám. gen. Štefánika 1
064 01 Stará Ľubovňa

Považská Bystrica

regionálny odbor SPF

Nám. A. Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica

Prešov

regionálny odbor SPF

Keratsínske nám. 1
080 01 Prešov

Prešov – pracovisko Bardejov

regionálny odbor SPF

Dlhý rad 16
085 01 Bardejov

Prešov – pracovisko Svidník

regionálny odbor SPF

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník

Rožňava

regionálny odbor SPF

Šafárikova 36
048 01 Rožňava

Trebišov

regionálny odbor SPF

Nám. mieru 1
075 01 Trebišov

Trenčín

regionálny odbor SPF

Brigádnická 22
911 01 Trenčín

Zvolen

regionálny odbor SPF

Námestie SNP 50
960 01 Zvolen