Kontakty

Vyberte Vaše okresné mesto a vyhľadajte si kontakty na váš regionálny odbor SPF. Prosíme všetkých klientov, aby dodržiavali úradné hodiny Slovenského pozemkového fondu.

Banská Bystrica

regionálny odbor SPF

Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Bratislava

regionálny odbor SPF

Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trnava

regionálny odbor SPF

Vajanského 22
917 01 Trnava

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Dolný Kubín

regionálny odbor SPF

Radlinského č. 1729
02601 Dolný Kubín

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Dunajská Streda

regionálny odbor SPF

Kúpeľná č. 2
929 01 Dunajská Streda

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Humenné

regionálny odbor SPF

Námestie slobody č. 13/25
066 01 Humenné

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Košice

regionálny odbor SPF

Letná č. 27
043 14 Košice

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Liptovský Mikuláš

regionálny odbor SPF

Kollárová č.2
031 01 Liptovský Mikuláš

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Lučenec

regionálny odbor SPF

Petöfiho 16
984 01 Lučenec

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Humenné – pracovisko Vranov nad Topľou

regionálny odbor SPF

Kalinčiakova 879
093 01 Vranov nad Topľou

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Martin

regionálny odbor SPF

Bottova 23
036 01 Martin

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Michalovce

regionálny odbor SPF

Špitálska ulica 12
071 01 Michalovce

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Nitra

regionálny odbor SPF

Akademická č. 952/4
949 01 Nitra
(dočasné priestory v budove Agroinštitútu, š.p.)

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Nitra – pracovisko Levice

regionálny odbor SPF

Pri Podlužianke 3
934 61 Levice

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Nové Zámky

regionálny odbor SPF

Podzámska 9434/34A
940 01 Nové Zámky

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Poprad

regionálny odbor SPF

Partizánska 704/31
058 01 Poprad

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Poprad – pracovisko Stará Ľubovňa

regionálny odbor SPF

Nám. gen. Štefánika 1
064 01 Stará Ľubovňa

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Považská Bystrica

regionálny odbor SPF

Nám. A. Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Prešov

regionálny odbor SPF

Keratsínske nám. 1
080 01 Prešov

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Prešov – pracovisko Bardejov

regionálny odbor SPF

Dlhý rad 16
085 01 Bardejov

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Prešov – pracovisko Svidník

regionálny odbor SPF

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trenčín – pracovisko Prievidza

regionálny odbor SPF

Marianska 6
971 01 Prievidza

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Rimavská Sobota

regionálny odbor SPF

Školská 1503
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Rožňava

regionálny odbor SPF

Šafárikova 36
048 01 Rožňava

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00 

Trebišov

regionálny odbor SPF

Nám. mieru 1
075 01 Trebišov

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trenčín

regionálny odbor SPF

Brigádnická 22
911 01 Trenčín

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trnava – pracovisko Senica

regionálny odbor SPF

Štefánikova 1318
905 01 Senica

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Zvolen

regionálny odbor SPF

Námestie SNP 50
960 01 Zvolen

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Žilina

regionálny odbor SPF

Sad SNP 667/10
010 01 Žilina

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00

Trnava – pracovisko Galanta

regionálny odbor SPF

Zoltána Kodálya 29
924 01 Galanta

Úradné hodiny:
Streda: 09:00 – 12:00