Generálne riaditeľstvo

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Call centrum
+421 2 2094 1000

IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021

Úradné hodiny podateľne GR

pondelok – štvrtok: 7:00 – 15:00
piatok: 7:00 – 12:30