Generálne riaditeľstvo

Adresa sídla:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

IČO: 17 335 345
DIČ: 2021007021

Úradné hodiny podateľne GR:

pondelok – štvrtok:          07:00 – 15:00
piatok:                                07:00 – 13:00

Číslo elektronickej schránky:
E0004966591