Hlavné kontakty

Call centrum
+421 2 2094 1000

Hlavné e-mailové kontakty (využite len príslušný e-mailový kontakt) :

Základné informácie a otázky všeobecného charakteru
info@pozfond.sk

Kontakt pre médiá
hovorca@pozfond.sk

Oznamovanie korupčného konania
korupcia@pozfond.sk

Podávanie sťažnosti a podnety na kontrolu
kontrola@pozfond.sk

Oznámenia na nelegálny výrub
nelegalnyvyrub@pozfond.sk