Regionálne odbory

Vyberte váš región a vyhľadajte si kontakty na váš regionálny odbor. Prosíme všetkých klientov, aby dodržiavali úradné hodiny regionálnych odborov Slovenského pozemkového fondu, ktoré sú v stredu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.

UPOZORNENIE:
V rámci opatrení prijatých Slovenským pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19 sú od stredy 30. septembra 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.

Banská Bystrica
regionálny odbor SPF
Skuteckého 21
974 61 Banská Bystrica
Bratislava
regionálny odbor SPF
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Trnava
regionálny odbor SPF
Vajanského 22
917 01 Trnava
Dunajská Streda
regionálny odbor SPF
Kúpeľná č. 2
929 01 Dunajská Streda
Humenné
regionálny odbor SPF
Námestie slobody č. 13/25
066 01 Humenné
Košice
regionálny odbor SPF
Letná č. 27
043 14 Košice
Liptovský Mikuláš
regionálny odbor SPF
Kollárová č.2
031 01 Liptovský Mikuláš
Lučenec
regionálny odbor SPF
Petöfiho 16
984 01 Lučenec
Humenné – pracovisko Vranov nad Topľou
regionálny odbor SPF
Kalinčiakova 879
093 01 Vranov nad Topľou
Martin
regionálny odbor SPF
Bottova 23
036 01 Martin
Michalovce
regionálny odbor SPF
Špitálska 12
071 01 Michalovce
Nitra
regionálny odbor SPF
Akademická č. 952/4
949 01 Nitra

(dočasné priestory
v budove Agroinštitútu, š.p.)

Nitra – pracovisko Levice
regionálny odbor SPF
Pri Podlužianke 3
934 61 Levice
Nové Zámky
regionálny odbor SPF
Podzámska 9434/34A
940 01 Nové Zámky
Poprad
regionálny odbor SPF
Partizánska 704/31
058 01 Poprad
Poprad – pracovisko Stará Ľubovňa
regionálny odbor SPF
Nám. gen. Štefánika 1
064 01 Stará Ľubovňa
Považská Bystrica
regionálny odbor SPF
Nám. A. Hlinku 29/34
017 01 Považská Bystrica
Prešov
regionálny odbor SPF
Keratsínske nám. 1
080 01 Prešov
Prešov – pracovisko Bardejov
regionálny odbor SPF
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
Prešov – pracovisko Svidník
regionálny odbor SPF
MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
Rimavská Sobota
regionálny odbor SPF
Školská 1503
979 01 Rimavská Sobota
Rožňava
regionálny odbor SPF
Šafárikova 36
048 01 Rožňava
Trebišov
regionálny odbor SPF
Nám. mieru 1
075 01 Trebišov
Trenčín
regionálny odbor SPF
Brigádnická 22
911 01 Trenčín
Zvolen
regionálny odbor SPF
Námestie SNP 50
960 01 Zvolen