Poďme hospodáriť na slovenskej pôde

 

PONUKOVÉ KONANIE
na nájom poľnohospodárskych pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu
v katastrálnom území Špačince