Prehľady nájomných zmlúv

Zoznam platných nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky
– nájomné zmluvy na drobnú pestovateľskú a chovateľskú činnosť pre fyzické osoby uzatvorené podľa prvej časti zákona č. 504/2003 Z. z. v platnom znení
– nájomné zmluvy pri prevádzke podniku s právnickými osobami alebo súkromne hospodáriacimi roľníkmi (SHR) uzatvorené podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z. z. v platnom znení)

Zoznam platných nájomných zmlúv na iný ako poľnohospodársky účel

Zoznam nájomných zmlúv končiacich v roku 2022 na poľnohospodársky účel a iný ako poľnohospodársky účel

Zoznam nájomných zmlúv skončených v roku 2021 na poľnohospodársky účel a iný ako poľnohospodársky účel

*Údaje sú platné k 17.1.2022. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo nepresností ohľadom zverejnených prehľadov nájomných zmlúv uzatvorených so Slovenským pozemkovým fondom nám napíšte na emailovú adresu problemsnajmom@pozfond.sk.